Mixed-use ontwikkelt zich tot aantrekkelijke asset class

| Door IVVD

Mixed-use vastgoed ontwikkelt zich in de grote steden tot een aantrekkelijke asset class voor institutionele beleggers. Het samenbrengen van wonen en werken met bijvoorbeeld winkels, cultuur en zorg in één object biedt diversificatievoordelen en combineert de kracht van traditionele core assets.

Daarnaast leveren mixed-use concepten beleggers ook maatschappelijk rendement op: ze zorgen voor een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de stad en ze vergroten de leefbaarheid gedurende grote delen van de dag. Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de nieuwe Outlook 2020-2022, waarin de investment manager de trends en ontwikkelingen op de vastgoed- en hypothekenmarkt in kaart brengt.

“De stijgende urbanisatiegraad in combinatie met de komst van nieuwe doelgroepen zorgen ervoor dat de vraag naar mixed-use in de steden stijgt”, zegt Jos Sentel, manager Strategy & Research bij Syntrus Achmea. “Zelfs onderwijs en maatschappelijke voorzieningen kunnen deel uitmaken van de mix. Randvoorwaarde is wel een hoge mate van ruimtelijke flexibiliteit van het gebouw. Dit maakt de alternatieve aanwendbaarheid hoger en dus de belegging aantrekkelijker.”

Mede door de lage lange rente zoeken veel (internationale) beleggers sinds een aantal jaar naar assets met een core profiel. Als gevolg hiervan zijn de aanvangsrendementen in de traditionele vastgoedsectoren fors gedaald: woningen, winkels en kantoren in de sterkste steden zijn nu relatief duur, terwijl de acquisitiemogelijkheden beperkt zijn.

“Wij zien dat de aanvangsrendementen van de verschillende sectoren in de grote steden naar elkaar toe zijn gegroeid”, zegt Casper Hesp, director Investment Management bij Syntrus Achmea. “Daardoor kunnen diversificatievoordelen zorgen voor een verlaging van het risicoprofiel van de vastgoedportefeuille. In combinatie met de relatief grotere beschikbaarheid maakt dit mixed-use tot een aantrekkelijke nieuwe asset class.”

Syntrus Achmea verwacht dat mixed-use de komende jaren een grote vlucht zal nemen in de grote steden, mede door de aanhoudende urbanisatie en het aansluitende beleid van gemeentebesturen. Daarbij lijkt mixed-use als assetclass nog te kunnen profiteren van waardegroei, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beleggingen in monofunctionele core-kantoren.