MVO Nederland tekent nieuwe Green Deal Duurzame Zorg met 24 andere partijen

| Door IVVD

Green_Deal_Duurzame_Zorg_2018_400x225MVO Nederland, zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven maken de zorg duurzamer. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, ondertekenden ze de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

In de Green Deal spreken alle 125 betrokken partijen af om de CO2-uitstoot terug te dringen, circulair te werken, en te zorgen voor schoner water en een gezondmakende leef- en verblijfomgeving voor de eigen medewerkers, patiënten en cliënten.

De zorg is als grootverbruiker van grondstoffen, energie en water medeveroorzaker van milieuvervuiling en klimaatverandering. Na de eerste Green Deal in 2015 (‘Nederland op weg naar duurzame zorg’) vindt de sector het noodzakelijk om verdergaande maatregelen te treffen. Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt dan ook van de brancheorganisaties in de zorg en hun individuele leden.

Werk met de hele keten
“De zorg is een belangrijke schakel in de nieuwe, circulaire economie”, aldus Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij MVO Nederland. “De sector zou een katalysator kunnen zijn van vraag naar duurzame producten. Maar dat krijg je als zorgorganisatie in je eentje niet voor elkaar: de hele keten van grondstoffendelvers, producenten en verwerkers speelt een rol. En juist dat samenwerken in de keten is nog niet zo makkelijk. MVO Nederland zorgt voor de verbinding van uitdagingen en oplossingen, onze rol in de Green Deal is om het potentieel dat er is te verwezenlijken.”

Verduurzaming versnellen
Namens MVO Nederland zet sectormanager Ailin Haijer haar handtekening onder de Green Deal. “Als grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa juichen we deze mooie stap enorm toe. Met ons MVO Netwerk Zorg hebben we de unieke mogelijkheid om duurzame koplopers uit de zorg en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen om verduurzaming te versnellen. Wat begon met bewustwording, is in de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot het opzetten van cross-sectorale innovatieprojecten voor nieuwe, duurzame producten.”

Ondersteuning Ministerie VWS
Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de Green Deal. Ter ondersteuning start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een programma Duurzaamheid. Het stelde bovendien Cathy van Beek, Ambassadeur Duurzame Zorg van MVO Nederland, aan om als Kwartiermaker een initiërende, stimulerende en verbindende rol te spelen.

Bron: MVO Nederland