Nationale Trendradar Corporatievastgoed 2018

| Door IVVD

IVVD presenteert op 17 april de Nationale Trendradar Corporatievastgoed op de Woningcorporatie Dag op Nyenrode Business Universiteit. De trendradar is gebaseerd op 8 interviews met o.a. vier bestuurders van corporaties. Uit de interviews kwamen 18 trends verdeeld over 3 categorieën.

Een opvallende trend is dat samen wonen met delen van gemeenschappelijke ruimten in opkomst is. In meer of mindere mate speelt hier ook het zorgen voor elkaar mee. Ook de trend genaamd “magic mix” valt op. Het betreft het bij elkaar zetten van bepaalde typen bewoners in een gebouwencomplex op vele plekken aangevuld met bepaalde voorzieningen zoals een school, kerk, zorgcentrum en dergelijke. Kenmerkend is verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en de creatie van een plek waar men graag wil zijn.

Als het op de woningen zelf aankomt, is de trend naar flexibele, kleinere woningen die ook weer kunnen worden samengevoegd mocht daar in de toekomst weer meer behoefte aan ontstaan. Ook de tijdelijke woning zit in de lift omdat de ontwikkeling van de bevolking in bepaalde gebieden naar omvang en samenstelling onzeker is. Tijdelijke woonvormen vangt de vraag van het moment op waar die in de toekomst er mogelijk niet meer is.

Andere trends betreffen de ontwikkeling van de vraag, de bouwkosten, de energietransitie en de organisatie ( download trendradar ).

Voor het samenstellen van deze Nationale Trendradar Corporatievastgoed zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met vier bestuurders en een directeur vastgoed van woningcorporaties alsmede met drie onderzoekers. Meer hierover in de publicatie. Op basis van de frequentie waarmee ze in deze gesprekken naar voren kwamen, is een selectie gemaakt van de belangrijkste trends.

De Nationale Trendradar Corporatievastgoed werd mede mogelijk gemaakt door Syntrus Achmea Real Estate & Finance

In de loop van dit jaar publiceert IVVD ook de Nationale Trendradar voor de segmenten zorgvastgoed, onderwijsvastgoed en gemeentelijk vastgoed. De Nationale Trendradar Zorgvastgoed wordt gepresenteerd op de Zorgvastgoed Dag op 22 mei.