NEN 8025: de APK voor woningen

| Door Odette Koldewey

Met de NEN 8025-inspectie waarborgt Camelot Europe veilige bewoning van panden die het bedrijf in beheer heeft. De vastgoedspecialist is sinds oktober 2019 de eerste leegstandsbeheerder in Nederland die gecertificeerd is om deze keuringen uit te voeren. Niet vreemd, want veiligheid staat bij Camelot hoog in het vaandel.

De NEN 8025 is in augustus 2018 door de onafhankelijke Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut geïntroduceerd. Deze NEN, die ook wel als woning-APK kan worden gezien, is een aanscherping van eerdere richtlijnen voor leegstandsbeheerders. Om gecertificeerd te worden voor de nieuwe norm, die geïnitieerd is door de overheid, kunnen leegstandsbeheerders een officiële training volgen. Alle inspecteurs van Camelot volgden deze training en sinds oktober 2019 zijn ze dan ook allemaal gecertificeerd.

Koploper veiligheidsinspecties
Camelot is al jaren koploper waar het veiligheidsinspecties van vastgoed betreft. Alle gebouwen die zij in beheer nemen, van scholen en kerken tot winkels en kantoren, worden aan een inspectie volgens de NEN 8025 onderworpen.
Robin Stolk is een van de inspecteurs van Camelot die met de nieuwe norm werkt. Aan de hand van de NEN 8025 controleert hij installaties van gebouwen die oorspronkelijk niet als woningen zijn bedoeld, om de veiligheid van toekomstige tijdelijke bewoners te waarborgen. Vervolgens vertaalt hij de inspectie naar een rapportage, en aan de hand van die rapportage maakt een externe partij de installaties geheel up-to-date.

‘Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ook voordat de NEN 8025 in het leven werd geroepen, scanden wij al onze panden al op het gebied van elektra. Nu we gecertificeerd zijn voor de NEN 8025 zijn de regels nog verder aangescherpt. We keuren daarbij de complete installatie van een gebouw op het gebied van gas, elektra en water.’

De NEN 8025 is geen juridische verplichting, maar volgens Stolk wel een morele. ‘We hebben een heel scherp veiligheidsbeleid waarin we nu de NEN 8025 volgen. Alle panden die wij in beheer krijgen, moeten veilig zijn voor bewoning. Zijn ze dat niet, dan koppelen wij dat terug naar de eigenaar. Dan moeten er dus eerst zaken worden aangepast, voor wij er bewoners in plaatsen.’

Er is geen onafhankelijke derde partij die komt controleren of de woning wel veilig is. Daarom is er de NEN 8025.

Eigenaar verantwoordelijk
Volgens de inspecteur van Camelot laat de controle op installaties in woningen in Nederland nogal wat te wensen over sinds de privatisering van energiebedrijven. Tot 1998 werden deze installaties bij aan- of verkoop van een pand altijd gekeurd door energiebedrijven, maar deze controle is helemaal weggevallen. De staat van de installaties is sindsdien de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Er is ook geen onafhankelijke derde die komt controleren of het nog wel veilig is. Elke leegstandsbeheerder of andere organisatie kan er op zijn eigen manier mee omgaan. Omdat er geen wetgeving voor geldt, kan de NEN 8025 ook wel worden gezien als zelfregulering.

Rijksvastgoedbeheer
Het Rijksvastgoedbeheer werkt al langer met de NEN 8025, maar zeker nog niet alle vastgoedbeheerders hanteren deze nieuwe norm. Zo werken veel gemeenten en woningbouwcorporaties nog met oude normen. Zij kijken wanneer een installatie is geplaatst en werken met normen uit die bouwperiode. Volgens Stolk kleven daar risico’s aan. ‘In oudere panden zitten nog niet altijd aardlekschakelaars. Terwijl dat voor de veiligheid wel zou moeten. Alle groepen moeten achter een aardlekschakelaar. Als het nodig is, plaatsen wij daarom in onze panden extra aardlekschakelaars bij.’

Bedrading elektriciteit
Ook de bedrading moet in de NEN 8025 voldoen aan de huidige richtlijnen. Stolk: ‘We kijken altijd kritisch naar de elektriciteitskabels. Als we oude bedrading tegenkomen met stoffen omhulsel, dan keuren we een gebouw af. Deze bedrading met jute is namelijk heel brandgevaarlijk.’
Om deze gebouwen toch voor korte of langere tijd bewoonbaar te maken, werkt Camelot samen met een partij die tijdelijke installaties plaatst. ‘Deze partij installeert een meterkast waar alle aansluitingen op worden gedaan. Dat is een stuk minder kostbaar dan de gehele bedrading te vervangen. Zo kunnen we panden die we in eerste instantie hebben afgekeurd toch veilig in beheer nemen.’

Zorgplicht van het Bouwbesluit
Stolk adviseert vastgoedbeheerders om net als Camelot gebruik te maken van de NEN 8025. ‘Door de juiste inspectie te doen kun je als gebouwbeheerder garanderen dat het vastgoed veilig is voor bewoners. Daarmee weet je ook meteen zeker dat je aan de zorgplicht van het Bouwbesluit voldoet.’ En mocht er onverhoopt toch een ongeluk gebeuren, dan kan de gebouwbeheerder juridisch aantonen dat er alles aan is gedaan om onveilige situaties te voorkomen.
Een verplichting voor het verkrijgen van het Keurmerk Leegstandsbeheer zou volgens Stolk de vrijblijvendheid van de inspecties afhalen. Maar of dat gebeurt of niet: bij Camelot gaan ze voor het laagste veiligheidsrisico, en dus voor de NEN 8025.

___
Camelot Europe

Camelot Europe is de grootste leegstandsbeheerder van Europa. Het bedrijf helpt eigenaren en beleggers van vastgoed bij het beheer, onderhoud, beveiligen en ontwikkelen van hun vastgoedportefeuille. Kwaliteit, professionaliteit en veiligheid staan hierbij voorop.