Niet slopen maar oogsten

| Door Odette Koldewey

De bebouwde omgeving zit vol bruikbare materialen. De uitdaging is om bij het ontmantelen van gebouwen de waarde van deze grondstoffen en materialen te behouden. De mensen van netwerkbedrijf New Horizon zetten zich hier voor in. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ kennen ze niet.

Het bedrijf New Horizon Urban Mining werd in 2015 opgericht door Michel Baars, voormalig adviseur in de vastgoedmarkt. Na achttien jaar als adviseur gewerkt te hebben bij Search wilde Baars zelf het stuur in handen nemen en het verschil maken op het thema circulariteit. Bij de oprichting van zijn bedrijf deed hij een gewaagde voorspelling: ‘Binnen vijf jaar kost slopen geen geld meer.’ Die voorspelling staat volgens Baars nog als een huis. ‘Ik denk zelfs dat de ontwikkelingen nog sneller gaan. De circulaire economie zit in een stroomversnelling.’

Baars ziet een aantal grote ontwikkelingen in de vastgoedmarkt die duurzaamheid verder gaan aanjagen. ‘Ik zie drie belangrijke thema’s: digitalisering, robotisering en circulariteit. Die drie kunnen elkaar ook nog enorm versnellen. Ik ben ervan overtuigd dat door een betere digitalisering van onze bebouwde omgeving circulaire oplossingen dichterbij komen. Robotisering gaat er daarnaast voor zorgen dat circulaire oplossingen gemaakt van afval serieus gaan concurreren met traditionele oplossingen. Deze drie thema’s op zich groeien al exponentieel, maar ze versterken elkaar ook nog. Daardoor kan het opeens snel gaan.’

Michel Baars, directeur New Horizon Urban Mining

‘De circulaire economie zit in een stroomversnelling’

De mensen van New Horizon zien de stad als bron. De bebouwde omgeving is voor hen een magazijn en zit vol bruikbare grondstoffen. ‘Het weghalen van gebouwen is voor ons het oogsten van grondstoffen: urban mining dus. Op die manier worden materialen echt hergebruikt. Dat kost niet meer geld, het duurt niet langer en het is veel duurzamer’, stelt Baars. ‘Daarmee laten wij aan de wereld zien dat circulair ondernemen vandaag al mogelijk is en niet iets voor de toekomst.’

Een goede businesscase
De overheid schrijft voor dat we in 2030 50 procent minder grondstoffen gebruiken en onze economie in 2050 volledig circulair is. Baars heeft wat moeite met dat soort vergezichten. ‘Als je vandaag en morgen zaken wilt veranderen, moet je geen plannen maken voor over vijftien of twintig jaar. Daar gaan mensen echt niet harder van lopen.’ Toch is Baars ervan overtuigd dat deze doelstellingen worden gehaald. ‘Niet zozeer omdat de overheid het zegt, maar simpelweg omdat er allerlei marktmechanismes rondom circulariteit een rol gaan spelen. Deze mechanismes gaan de lineaire economie frustreren en brengen tegelijk de circulaire economie in een betere positie. Dan blijkt dat circulaire oplossingen simpelweg de meest logische oplossingen zijn voor een aantal problemen die we hebben.’

New Horizon bestaat nu twee jaar. Baars heeft niet de ambitie om er een heel groot bedrijf van te maken. ‘Onze gedachte is niet om als organisatie te groeien, maar wel om met steeds meer partijen te gaan samenwerken. We willen een netwerk van bedrijven creëren die de circulaire gedachte nastreven. Zo komen we gezamenlijk tot nieuwe producten met grondstoffen uit de bebouwde omgeving.’

Urban Mining Collective
Samenwerken is voor New Horizon belangrijk. ‘We moeten verbindingen leggen met vastgoedeigenaren, we hebben distributiepartners nodig die de materialen weer opnieuw de bebouwde omgeving in brengen en we moeten de producerende industrie aan onze zijde vinden om de geoogste materialen te behandelen of te verrijken.’ Vandaar dat Baars al snel na de oprichting van zijn bedrijf op zoek is gegaan naar partners.

Het resultaat is het in oktober gelanceerde Urban Mining Collective: een samenwerkingsverband van bedrijven die met New Horizon samenwerken. Deze partners hebben allemaal eenzelfde circulaire missie. ‘Sinds de samenwerking met die partners in ons nieuwe collectief zie je dat deze bedrijven ook onderling gaan samenwerken. Zo versterken we elkaar en krijgen we steeds betere, duurzame oplossingen in de markt.’