Nieuw blockchainplatform ondersteunt de circulaire economie

| Door IVVD

Via een nieuwe blockchaintoepassing is er een oplossing bedacht voor de administratieve rompslomp rond product-as-a-service-modellen. Bij Product-as-a-service (PAAS) worden producten als een service aangeboden in plaats van verkocht. Het PAAS-model kan milieu impact verminderen en langdurig gebruik van producten stimuleren. Ook kunnen deze producten door verschillende bedrijven en/of consumenten worden gebruikt en kunnen onderdelen makkelijker worden hergebruikt. Hierdoor is minder snel behoefte aan nieuwe productie, waardoor minder grondstoffen nodig zijn.

Nadeel is dat PAAS-modellen vaak een complexere administratie vragen door de veelheid aan data van de betrokken partijen. Daar is nu dus wat op bedacht: de blockchaintoepassing. Met blockchain is het makkelijker om data met elkaar af te stemmen. Deze blockchaintoepassing is ontwikkeld in de zogenaamde Community of Practice, een unieke samenwerking georganiseerd door Circle Economy en Sustainable Finance Lab en gesteund door Nederland Circulair!, waarin Rabobank, Allen & Overy, ING, ABN AMRO, Leystromen en De Lage Landen hun kennis en technologie samenbrachten met als doel blockchain technologie te testen voor PAAS-aanbieder Bundles. Dit zogenaamde Circular Service (CISE) platform is voornamelijk gericht op het verlagen van de administratiekosten van circulaire diensten in tijd en geld.

CISE kan de automatische uitvoering en naleving van contracten ondersteunen (de zogenaamde smart contracts) en in de toekomst zou een soortgelijk platform kunnen worden ontworpen om micropayments te ondersteunen. Het CISE-platform heeft tot doel om serviceproviders voor pay-per-use, zoals Bundles, te ontlasten van de administratieve rompslomp die gepaard gaat met het beheren van de activa.

“De economische realiteit verandert zo snel dat we alleen door onze kennis te bundelen substantieel kunnen bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie” – Beryl van Wilgen, ABN AMRO

De belangrijkste lessen uit de proof-of-concept-fase zijn beschikbaar in de whitepaper “The Circular Service Platform”, dat onlangs is verschenen.