Nieuw circulair bouwconcept kan scholenbouw enorm versnellen

| Door Klementine Vis

Het nieuwe bouwconcept De Elementaire School belooft hoogwaardige, flexibele en duurzame schoolgebouwen die in recordtijd gerealiseerd kunnen worden.

Een school bouwen binnen zeven tot acht maanden. Het kan met het concept De Elementaire School van een consortium van M3V, Slokker Bouwgroep en Berger Barnett Architecten. Het consortium won hiermee onlangs de aanbesteding IPS Scholenbouw van de gemeente Amsterdam. Samen met twee andere consortia tekent het consortium een raamovereenkomst voor tien jaar waarin minimaal negen scholen in Amsterdam gebouwd gaan worden.

We dichten de kloof tussen vraag en aanbod

Met de aanbesteding Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS) daagde de gemeente Amsterdam de markt uit om een innovatief concept te ontwikkelen voor de bouw van Integrale Kindcentra. Harry Vedder, medeoprichter en eigenaar van M3V legt uit: ‘De gemeente wil met nieuwe bouwconcepten de groeiende kloof tussen vraag en aanbod in de bouw dichten. Er ligt namelijk een enorme opgave qua bouw en verduurzaming van IKC’s, maar nog te vaak gaan traditionele aanbestedingen mis. Budgetten worden overschreden of er wordt te weinig kwaliteit geleverd. Met ons concept De Elementaire School denken wij die kloof tussen vraag en aanbod aanzienlijk te kunnen dichten.’

In het concept De Elementaire School wordt gewerkt met gestandaardiseerde bouwstenen voor assemblage van een gebouw en industrieel geproduceerde bouwstenen die in de markt grotendeels al bewezen beschikbaar zijn. Een soort legostenen die demontabel worden geïnstalleerd. Niet alleen verkort dit de bouwtijd aanzienlijk, de toepassingen van die innovatieve producten zorgen ook voor kwalitatief hoogwaardige, flexibele en duurzame schoolgebouwen. Sven van Balen, adjunct directeur van Slokker: ‘Met ons concept spelen we nadrukkelijk in op de circulaire economie. De schoolgebouwen die we nu realiseren fungeren straks als de voorraad voor toekomstige gebouwen.’

‘Door de standaardisatie kunnen we garanties bieden op het gebied van klimaatprestaties en duurzaamheidseisen.’

Living Building Concept

Een belangrijke pijler van het concept De Elementaire School is het Living Building Concept. Bij dit concept wordt de keten in de bouw omgedraaid. Vedder: ‘In plaats van per project een uniek gebouw te creëren, ontwikkelen we een eigen volledig geëngineerd bouwconcept van waaruit we elk schoolgebouw op maat kunnen samenstellen. Dit kunnen we precies toesnijden op het onderwijsconcept van een schoolbestuur. We werken dus vanuit de inhoud, vanuit het gebruik, het kindconcept en het beweegconcept. Vandaaruit gaan we naar een esthetisch ontwerp en inpassing op de locatie.’

Van Balen: ‘Binnen zeven tot acht maanden kunnen wij een school realiseren, van start bouw tot aan de oplevering. Op den duur verwachten we de bouwtijd zelfs terug te kunnen brengen tot zes maanden. Dat is heel wat anders dan de veertien tot vijftien maanden die bij traditionele bouw nodig zijn. Hiermee kunnen we dus enorm versnellen.’ Vedder: ‘Door de standaardisatie kunnen we bovendien garanties bieden op het gebied van klimaatprestaties en duurzaamheidseisen. En onze schoolgebouwen zijn uiterst flexibel, door de innovatieve producten die we toepassen kunnen ze heel makkelijk worden aangepast op een veranderende vraag.’

Doorontwikkeling bouwconcept

Na de aanbestedingsfase van negen maanden zit het consortium nu middenin de fase van Onderzoek en Ontwikkeling. Het bouwconcept wordt de komende maanden samen met een team van deskundigen verder doorontwikkeld. Vanaf mei starten dan de minicompetities die gaan bepalen welk consortium welk schoolgebouw gaat realiseren. Vedder: ‘Er zijn negen schoolgebouwen in de raamovereenkomst opgenomen, maar dit kan zomaar uitgebouwd worden tot dertig of veertig scholen. De opgave in Amsterdam is namelijk enorm.’

Uiteindelijk wil het consortium het concept ook buiten Amsterdam uitrollen. Vedder: ‘Het is belangrijk dat er een groot volume aan schoolgebouwen ontstaat met dit systeem. Zo kunnen we voorraad creëren zodat we op termijn kunnen oogsten en onderling kunnen hergebruiken. Bovendien gaan dan de ontwikkel- en bouwkosten aanzienlijk omlaag en wordt het concept nog aantrekkelijker. Als dit eenmaal in beweging komt ontstaat er vanzelf een grotere vraag.’