Nieuw energieneutraal stadion voor SC Cambuur

| Door IVVD

stadion-sc-cambuur-400x250-2Het college van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft ingestemd met de plannen voor de ontwikkeling van het WTC-gebied. Hiervoor heeft de ontwikkelcombinatie Wyckerveste en Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met SC Cambuur en gemeente Leeuwarden een business case uitgewerkt, met een nieuw stadion voor Cambuur. De plannen worden nu aangeboden aan de gemeenteraad van Leeuwarden, zij heeft het laatste woord. Wij rekenen op voldoende steun van de gemeenteraad. Als dat het geval is, speelt Cambuur in 2020 in het nieuwe stadion.

stadion-sc-cambuur-400x250Een bijdrage aan de Friese economie en werkgelegenheid
Gezamenlijk gaan we voor de ontwikkeling van een interessant gebied in Leeuwarden met talloze kansen voor ondernemers en nieuwe voorzieningen voor inwoners. Dit alles doen we uiteraard binnen de door de gemeente vastgestelde kaders. Het nieuwe stadion in een vernieuwd WTC gebied zal een combinatie van voetbal, onderwijs, schaatsen, horeca, vrije tijd en winkels bieden, voor zover dit niet concurrerend is met de binnenstad. Bovendien biedt deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan de Friese economie en werkgelegenheid. Ook geeft het Cambuur ruimte voor groei en stabiliteit in een eigentijdse huisvesting.

stadion-sc-cambuur-400x250-3De nieuwbouw
Met deze nieuwbouw streven we er naar om het meest duurzame en eerste energieneutrale voetbalstadion van Nederland te realiseren. Met name door het toepassen van geothermie in het WTC-gebied. Met geothermie kunnen we warmte en elektriciteit produceren. Eventueel kan ook koude worden gemaakt. De procedures voor de realisatie van de geothermiebron zijn deels toegekend, evenals de subsidie. De geothermiebron levert gelijkwaardig aan 8.000 huishoudens energie.

Planning
Er zijn een aantal belangrijke mijlpalen behaald. De overeenkomsten met onder andere ROC Friese Poort voor Onderwijs en met het WTC voor Leisure en Retail zijn getekend. De sluitende business case is aangeboden aan het College van B&W. De komende periode wordt verder ingezet op de betrokkenheid en afstemming met de omliggende wijken (omwonenden) van het huidige stadion en het WTC gebied, de supporters, Leeuwarder ondernemers en wijkpanels. Tegelijkertijd is er overleg met de eigenaar van het huidige stadion over de ontwikkeling van dat gebied.

Wij gaan er vanuit dat we de business case dit jaar positief op kunnen starten met 2020 als jaar waarin het in het vernieuwde WTC-gebied met succes in gebruik kan worden genomen.

Toelichting bij de artist impressies: dit is een voorlopig ontwerp, wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Bron: DGDD