Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

| Door Odette Koldewey

De nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en is daarmee weer in lijn gebracht met de huidige wetgeving en richtlijnen. Op weg naar energiezuinige en gezonde schoolgebouwen !!

Is jouw schoolbestuur opdrachtgever voor de nieuw- en verbouw van scholen? Bekijk dan het nieuwe Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Het PvE helpt je eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties.

Deze nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en sluit goed aan bij het kwaliteitskader onderwijshuisvesting voor het funderend onderwijs. Beide instrumenten zijn daarmee weer in lijn gebracht met de huidige wetgeving en richtlijnen.
De PO-Raad vindt het PvE Frisse scholen belangrijk omdat schoolbesturen hiermee goede afspraken kunnen maken over het binnenklimaat van scholen bij de nieuwbouw of renovatie van hun gebouwen.

Wat is er nieuw?
Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit, geluid en temperatuur.
De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.

Menukaart van basis tot uitmuntend
Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: je kiest zelf welke eisen je opneemt en op welk niveau. Je kunt van basis (dicht bij wettelijke eisen) tot uitmuntend gaan. Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunnen opdrachtgevers:
Een ambitieprofiel voor energieverbruik en binnenmilieu vaststellen
Eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek
Offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken
De uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen
Eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud

Met de door jouw geformuleerde eisen stap je op de ontwerpers en bouwers af. Je kunt kosten besparen door de eisen vroeg duidelijk te hebben. Ook kun je gerichte prestatieafspraken maken wat resulteert in betere kwaliteit.

Frisse Scholen Toets
Als opdrachtgever moet je tijdens het ontwerp en het bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. En na de bouw moet de opdrachtgever controleren of alles echt zo goed werkt als afgesproken. Om je hierbij te helpen kun je de Frisse Scholen Toets gebruiken, deze wordt medio september gepubliceerd op rvo.nl

Meer informatie? Dit zijn handige links
Frisse Scholen
Verduurzaming gebouwen – onderwijs
Kwaliteitskader onderwijshuisvesting funderend onderwijs