Nieuw: samenwerkingsverbandenopdekaart.nl voor Passend Onderwijs

| Door IVVD

Op de nieuwe website samenwerkingsverbandenopdekaart.nl maken samenwerkingsverbanden inzichtelijk welke resultaten zij binnen Passend Onderwijs hebben bereikt.

Nadat in de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad in november 2018 is gesproken over het versterken van de verantwoording en transparantie van samenwerkingsverbanden is het Dashboard Passend Onderwijs verder ontwikkeld tot een openbare verantwoordingswebsite. De eerste versie staat nu online en komend jaar werken we aan het verder ontwikkelen van deze website, aldus de PO-Raad en VO-raad.

Kwaliteit van Passend Onderwijs
Het belangrijkste doel van de website is de professionele dialoog binnen het eigen samenwerkingsverband te versterken. Betere informatie draagt bij aan het gesprek over de kwaliteit van Passend Onderwijs. Daarnaast is het informeren van betrokkenen en het verantwoorden over de prestaties van samenwerkingsverbanden maatschappelijk en politiek steeds belangrijker. Ook hopen de PO en VO-raad dat sectorale vragen over het functioneren van samenwerkingsverbanden dankzij de website beter te beantwoorden zijn.

Bekijk hier de website https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/