Nieuw zwembad met drie baden voor Veldhoven

| Door IVVD

Woensdag 9 oktober heeft de gemeente Veldhoven een overeenkomst getekend voor de bouw van het nieuwe zwembad met het ontwerpteam, onder leiding van Van der Horst aannemers uit Mill. Architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze marktpartij gaat het zwembad bouwen en neemt het vervolgens voor een periode van 10 jaar in onderhoud. Het team heeft ruime ervaring met de bouw van sportaccommodaties en zwembaden. Bij de keuze voor Van der Horst zijn in de aanbestedingsperiode door de gemeente, naast zwembadbestuur en gebruikers van het huidige zwembad, ook omwonenden betrokken.

In het nieuwe zwembad komen een therapiebassin, een doelgroepenbad en een wedstrijdbad. Deze baden hebben allemaal specifieke eigenschappen en functies. Van der Horst wil daarom ieder bad een eigen uitstraling geven: het therapiebassin wordt warm en sereen, het doelgroepenbad wordt multifunctioneel en kleurrijk, en het wedstrijdbad wordt professioneel en doelmatig. Dit wordt versterkt doordat de verschillende baden allen een eigen maat, schaal en hoogte hebben. In totaal is er door de raad iets meer dan 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de toekomstige exploitatie van het zwembad.

Filmpje Onthulling ontwerp nieuw zwembad Veldhoven

Samen en met enthousiasme
Wethouder Daan de Kort is trots op het ontwerp. “Dit is een mijlpaal. Het besluit om een nieuw zwembad te gaan bouwen, doorliep een proces van de lange adem. Maar niemand gaf op. Met enthousiasme en betrokkenheid van bestuur, gebruikers en omwonenden zijn we met elkaar in gesprek gebleven. Met als resultaat een modern en hip ontwerp dat functionele zwem- en beweegruimte biedt voor al onze inwoners.

Ontwerp
Het ontwerpteam omschrijft het ontwerp zelf als volgt: “Door het zwembadcomplex als een verzameling paviljoens te beschouwen waar lange zichtlijnen tussen liggen, komt het zwembadcomplex optisch los te liggen van de sporthal. De entree en horecaruimte is hiermee een visuele voortzetting van het park. De verschillende massa’s waaruit het zwembad is opgebouwd lopen schuin op vanaf de woonzijde aan de Bussels richting het burgemeester Elsenpark.”

Park en omgeving
Ook bij het ontwikkelen van een visie op de invulling en inrichting van het openbaar gebied in de omgeving van het zwembad worden belanghebbenden en inwoners betrokken. Dit traject start over een aantal maanden. Dat is ook het moment dat we met de inwoners na gaan denken over de naam voor het zwembad.