Nieuw zwembad met optimaal uitzicht op natuur

| Door IVVD

Het College van B&W van de gemeente Rijssen-Holten is akkoord met het voorontwerp van de nieuwbouw van zwembad De Koerbelt. In oktober 2018 is een ontwerpteam gestart met het opstellen van een schetsontwerp en voorontwerp. Dit team bestaat uit professionals (intern en extern) uit verschillende vakgebieden, zoals: energie en duurzaamheid, ontwerp en inpassing en specifieke kennis op het gebied van zwembadontwikkeling. Ook is input gevraagd van vaste gebruikers van het zwembad en omwonenden van het gebied.

Ontwerpuitgangspunten
Het ontwerpteam heeft ingezet op een tijdloos gebouw. Dit team is ervan overtuigd dat het nieuwe zwembad ook over 20 jaar nog als een fijn bad wordt gewaardeerd. De Koerbelt ligt op een unieke plek, binnen de bebouwde kom, maar toch in een bosrijke omgeving (tegen het Natuur Netwerk Nederland aan). In het ontwerp is ingezet op uitzicht op de natuur.

Wethouder Jan Aanstoot: “Het geschetste gebouw past helemaal bij de uitgangspunten die we voor dit project hebben opgesteld. Zowel qua uitstraling als inrichting ga ik ervan uit dat iedereen die gebruik maakt van dit bad, dit over een hele tijd nog steeds met plezier doet.”

Het binnenbad bestaat uit een 8-baans 25 meter wedstrijdbad en een 4-baans 25 meter recreatiebad. Beide baden worden gedeeltelijk voorzien van een beweegbare bodem, waardoor optimale flexibiliteit in het gebruiksrooster ontstaat. Er wordt een prettig peuterbad gerealiseerd en een whirlpool met een mooi uitzicht. Het is mogelijk om meerdere doelgroepen tegelijkertijd van het zwembad gebruik te laten maken, maar het is ook mogelijk om in daluren een bassin te sluiten. In het ontwerp is rekening gehouden met een horecavoorziening met zicht op het wedstrijdbad en een buitenterras in de middagzon.

Het buitenbad bestaat uit het reeds bestaande 50-meterbad en een spraypark voor de allerkleinsten. Dit betekent dat conform het variantenonderzoek het recreatiebad buiten wordt gesloopt. De dieptes in het 50-meterbad worden echter aangepast, zodat dit bad optimaler gebruikt kan worden. Ook wordt het 50-meterbad voorzien van een familieglijbaan.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de programma’s binnen de coalitie. Bij projecten groot en klein speelt het een belangrijke rol, maar zeker bij projecten met de omvang zoals de nieuwbouw van het zwembad. Binnen dit project komt duurzaamheid in drie thema’s tot uiting: milieu, sociaal en economie. Binnen het thema milieu zijn de eerder geformuleerde uitgangspunten in het variantenonderzoek op dit vlak door het ontwerpteam opgepakt. Zo zijn de mogelijkheden voor een energieneutraal zwembad bekeken door het toepassen van onder andere zonnepanelen en gebruik te maken van energiezuinige apparatuur. Een ander speerpunt is een circulair gebouwd zwembad; gebruik maken van materialen die maximaal herbruikbaar zijn wanneer dit zwembad in de verre toekomst vervangen moet worden. Ook de mogelijkheden hierbinnen zijn bekeken binnen het ontwerpteam en worden in de vervolgfase verder uitgewerkt.

Het thema sociaal kenmerkt zich door een gebouw te ontwerpen waarbij sprake is van optimaal comfort en een prettige omgeving waar men graag verblijft en ook terugkomt. Een goede toegankelijkheid moet dit voor alle gebruikers mogelijk maken.

Bij het economische aspect gaat het aan de ene kant om het zodanig ontwerpen van het zwembad, waardoor multifunctioneel en gelijktijdig gebruik bevorderd wordt. Een ander aspect is dat bij de ontwikkeling niet alleen rekening gehouden wordt met de investering, maar ook met de exploitatie op de lange termijn. Ten opzichte van het variantenonderzoek heeft de uitwerking van het voorontwerp niet tot andere financiële inzichten geleid.

Participatie
Al bovenstaande is samengekomen in het voorontwerp dat nu door het college is vastgesteld. De afgelopen week is het voorontwerp teruggekoppeld aan de diverse betrokkenen. De reacties op het voorontwerp waren zowel bij vaste gebruikers (verenigingen), de Adviesraad Sociaal Domein, de Sportraad Rijssen-Holten als omwonenden positief. De aandachtspunten die uit deze beide groepen naar voren kwamen, worden meegenomen bij de verdere uitwerking naar definitief ontwerp.
Jan Aanstoot: “Ik ben blij met de positieve inbreng van de betrokken partijen. Mede dankzij hun inbreng is dit prachtige ontwerp tot stand gekomen.”

Verdere proces
In mei behandelt de raad het voorstel waarin het college de raad vraagt om het voorontwerp tot een definitief ontwerp uit te mogen werken. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat in het najaar van 2020 gestart kan worden met de bouw.