Nieuwbouw neemt spanning op huizenmarkt nog niet weg

| Door Odette Koldewey

Elk jaar bieden Elsevier Weekblad en het Kadaster inzicht in de situatie op de Nederlandse huizenmarkt aan de hand van alle transacties per wijk.

Nieuwbouwprojecten hadden afgelopen jaar geen invloed op de huizenprijzen. Dat blijkt uit analyse van EW en het Kadaster, die ook dit jaar de vierkantemeterprijzen in alle 3.177 wijken in kaart hebben gebracht. Afgelopen jaar stegen de prijzen verder, maar in Amsterdam lijkt het plafond (voorlopig) bereikt.

In 2020 werden 237.879 bestaande huizen verkocht, dat is 4,8% van de totale particuliere huizenvoorraad. De gemiddelde huizenprijs was 2.884 euro per vierkante meter woonoppervlak, bijna 400 euro meer dan in 2019. De hoogste prijs van 8.864 euro werd betaald nabij het Vondelpark in Amsterdam. De enige plek waar een vierkante meter huis gemiddeld minder dan 1.000 euro kost – namelijk 980 euro – is Oldambt-Noord in Groningen.
Per saldo zijn er in 2020 door nieuwbouw of het uitponden van huurhuizen nog geen 50.000 huizen in particulier bezit bijgekomen. Dat is 1% meer dan in 2019.

Vierkantemeterprijzen op de kaart
Om huizenzoekers en huizenbezitters een zo nauwkeurig mogelijk beeld te bieden van de huizenmarkt, vergelijken EW en het Kadaster elk jaar de vierkantemeterprijzen van bestaande huizen van particulieren in alle wijken van Nederland. De huizenmarkt speelt zich immers vooral regionaal en lokaal af. Voor de 4 grote steden plus Eindhoven zijn ook prijsgegevens op buurtniveau beschikbaar.

Uitgangspunt in het onderzoek is de gemiddelde, betaalde prijs per vierkante meter woonoppervlak. Het gaat dus niet om WOZ-waarden of vraagprijzen van huizen die te koop staan, maar om werkelijk betaalde bedragen.