Nieuwbouw: sporthal bovenop winkelcentrum De Bongerd

| Door IVVD

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem heeft met ontwikkelaar Becedo overeenstemming bereikt over de nieuwbouw van de Albert Heijn en de sporthal op winkelcentrum De Bongerd.

Nieuwbouw
De intentie is om een nieuwe Albert Heijn (AH) te bouwen op de huidige parkeerplaats. Daar bovenop wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Op de plaats van de huidige sporthal komen parkeerplaatsen. Ontwikkelaar Becedo is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. Tijdens de bouw van het nieuwe pand blijft de huidige sporthal beschikbaar voor gebruik.

Onderzoek meerdere opties
In oktober 2014 is gestart met de plannen voor de herontwikkeling van de Albert Heijn en de sporthal. Sindsdien zijn verschillende varianten en locaties onderzocht, om tot de best mogelijk uitwerking te komen. De uitkomst van alle onderzoeken is dat de uitwerking van een sporthal op de Albert Heijn op de huidige parkeerplaats de beste en meest wenselijke variant voor alle partijen is. De afspraken hierover zijn in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Het nu overeengekomen plan is qua locatie gelijk aan het in 2015 gepresenteerde plan. De veranderingen zitten voornamelijk in een aanpassing van het gebouw en een grotere parkeerkelder.

Vervolg
De samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij kan eventueel wensen en bedenkingen aangeven. Vervolgens wordt in de loop van 2019 het ontwerpbestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Zodra het college hiermee akkoord gaat, wordt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegd.