Nieuwe aanbestedingsmethode zorgt voor meer kwaliteit in scholenbouw

| Door Klementine Vis

Met dezelfde middelen kwalitatief hoogwaardige, flexibele en duurzame schoolgebouwen realiseren. Tijdens de Onderwijsvastgoed Dag vertelt Carli Hartgerink hoe de gemeente Amsterdam dat voor elkaar krijgt.

 

De gemeente Amsterdam daagde in 2022 de markt uit om innovatieve concepten te ontwikkelen voor duurzame scholenbouw. Maar liefst 22 partijen schreven zich in voor de aanbesteding Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS). Van alle inschrijvingen kwamen uiteindelijk drie consortia als winnaars uit de bus: Het Schoolvoorbeeld, Schools by Circlewood en De Elementaire School. Zij mogen de komende tien jaar minimaal 9 en maximaal 30 scholen bouwen in de Metropoolregio Amsterdam.

Tijdens de Onderwijsvastgoed Dag 2023 op 27 september vertelt Carli Hartgerink, regisseur onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam, hoe deze nieuwe aanbestedingsmethode de nieuwbouw– en vervangingsopgave in de hoofdstad oppakt. Ook elk van de drie consortia komen aan het woord om te laten zien wat zij door deze aanpak aan meerwaarde kunnen bieden. 

Met de nieuwe aanbestedingsmethode kunnen we op een grotere schaal gaan werken’, stelt Hartgerink. In plaats van telkens een nieuwe aanbesteding voor elke nieuwe school werken we in deze methode met een raamovereenkomst voor meerdere scholen. Dat heeft voordelen voor de gemeente, voor de schoolbesturen en voor de drie consortia. We kunnen hiermee veel meer voor elkaar krijgen met hetzelfde budget.’ Inmiddels is de raamovereenkomst getekend en is de eerste minicompetitie gestart. Na de zomer start de tweede minicompetitie.  

In haar presentatie tijdens de Onderwijsvastgoed Dag gaat Hartgerink dieper in op de ontstaansgeschiedenis van IPS. ‘We zagen in Amsterdam dat het steeds moeilijker werd om nieuwbouwprojecten voor scholen van de grond te krijgen. Er kwamen nog maar weinig inschrijvingen binnen op aanbestedingen en het werd steeds moeilijker om alle ambities te verwezenlijken. Voor bouwers waren we simpelweg geen interessante opdrachtgever. Vandaar dat we hebben onderzocht hoe we de scholenbouw in Amsterdam vlot kunnen trekken. Daar kwam deze nieuwe aanbestedingsmethode uit voort.’ 

Hartgerink benadrukt dat IPS niet een manier is om kosten te besparen, maar een manier om met hetzelfde budget meer voor elkaar te krijgen. ‘Ons doel is om zoveel mogelijk budget in kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid te stoppen. En zo min mogelijk in alle processen eromheen. Met de raamovereenkomst hoeven we straks niet meer telkens nieuwe aanbestedingen in de markt te zetten. We hebben een standaard PvE klaarliggen en we hebben een leidraad voor de minicompetities. De drie consortia staan bovendien al in de startblokken. Daarmee kunnen we heel veel proceskosten besparen die vervolgens in de kwaliteit van de gebouwen gestopt kunnen worden.’

De drie consortia hebben volgens Hartgerink met hun innovatieve bouwconcepten aangetoond dat ze meer duurzaam en circulair kunnen bouwen met hetzelfde budget. Ook hebben de drie partijen in hun concepten een duidelijke visie op flexibiliteit verwerkt. Schoolgebouwen kunnen zodoende meebewegen met veranderende onderwijsvisies en veranderende leerlingenaantallen. De boodschap van Hartgerink is dan ook: ‘Er is veel meer mogelijk als opdrachtgevers een andere vraag stellen aan de markt. We kunnen de innovatiekracht van de markt nog veel beter benutten.’  


 

Bekijk het volledige programma van de Onderwijsvastgoed