Nieuwe aanpak voor onderhoud sportvelden in gemeente Westland

| Door IVVD

De gemeente Westland gaat het onderhoud van haar sportvelden anders aanpakken. In het verleden was het beheer en onderhoud voor de velden, het omliggende groen en de wegen verdeeld over verschillende partijen. Hierdoor liepen aannemers elkaar soms in de weg en was er geen samenhang tussen de sportvelden en het omliggende groen. Daar moet nu verandering in komen. Woensdag 22 mei werd een prestatiecontract getekend met aannemingsbedrijf AH Vrij.

Volgens het prestatiecontract krijgt de aannemer de regie voor het onderhoud aan de velden, het omliggende groen en de wegen. De aannemer zorgt dat de velden, het groen en de infra voldoen aan het afgesproken beeld. Hoe hij dat doet, is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het grote voordeel ten opzichte van de vroegere werkwijze is dat één partij nu volledig verantwoordelijk is. Contact via de gemeente en met andere partijen als de groen- en infrabedrijven is daarom niet meer nodig. Als wordt gesignaleerd dat de kwaliteit van een sportveld op een zeker moment te wensen overlaat, kan direct worden ingegrepen.