Nieuwe energietool ondersteunt Den Helder bij verduurzaming gemeentelijk vastgoed

| Door IVVD

sgss_scan-400x250De ambitie van Den Helder is duidelijk: in 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen en om tegelijkertijd te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van energie, vroegen ze SGS Search om hulp. Momenteel is SGS Search bezig om diverse energie-audits voor het gemeentelijk vastgoed uit te voeren. Deze nulmeting geeft inzicht in welke investeringen Den Helder moet doen om een sprong te maken in hun energielabels. Daarnaast zijn de maatregelen in kaart gebracht die de gemeente moet nemen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). Om deze onderzoeken slim te combineren, ontwikkelde SGS Search een speciale tool.

Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn volgens de EED-richtlijn verplicht om een energie-audit te laten uitvoeren. Veel gemeenten en bedrijven gebruiken de inzichten uit deze nulmeting om hun vastgoedbeleid aan te passen. En om een Plan van Aanpak te maken om te voldoen aan de lijst met erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer).

EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit… Snapt u het nog? De wet- en regelgeving op het gebied van energie in gebouwen verandert in een snel tempo. SGS Search loodst u graag door het landschap van energieregelgeving. Bekijk de infographic!

Hoge ambities
Lolke Kuipers, wethouder Stadsontwikkeling bij Gemeente Den Helder, vertelt: ‘Dat we met energiebesparing aan de slag moesten, stond als een paal boven water. Maar dan heb je de keuze: richt je je alléén op het wettelijk kader en dat wat moét, of zet je een stap extra? Onze ambitie liegt er niet om: Den Helder in 2040 volledig energieneutraal. Een mooie einddoelstelling om je als gemeente aan te conformeren, maar die uiteraard is opgebouwd uit de nodige tussenstappen. Daarvoor hebben we samen met SGS Search een plan van aanpak opgesteld.’

Scenario’s
‘Als eerste stap brengt SGS Search alle energetische effecten in kaart’, vervolgt Jeffrey Balai, adviseur vastgoed bij Gemeente Den Helder. ‘Dat geeft ons inzicht in enerzijds wat nodig is om aan de Wet Milieubeheer te voldoen, en anderzijds in wat we moeten doen om tot energiebesparing, duurzame energieopwekking en een beter energielabel te komen. Met die gegevens stellen we vervolgens een aantal scenario’s op: wat als we alle voorgestelde maatregelen direct uitvoeren, wat als alleen de maatregelen met een terugverdientijd van 5 of 15 jaar direct worden uitgevoerd? En wat is het effect als we maatregelen koppelen aan een natuurlijk vervangingsmoment? Kortom: uit elk scenario blijkt heel duidelijk de haalbaarheid van die doelstellingen. En hoe die op een zo kostenefficiënt mogelijke manier te realiseren zijn, zodat het risico op kapitaalvernietiging zo klein mogelijk blijft. Duurzaamheidsmaatregelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de natuurlijke vervangingsmomenten volgens ons huidige meerjarenonderhoudsplan.’

‘Het is voor ons erg van belang dat we inzicht hebben in de prestatie van het vastgoed in de breedste zin van het woord. En de stappen die we daarin willen gaan maken.’

Schoolvoorbeeld
Melanie Petit Dit de la Roche, adviseur bij SGS Search, noemt Den Helder een schoolvoorbeeld van een innovatieve gemeente. ‘Niet alleen vanwege hun kennis over energiebesparing, maar ook vanwege het enthousiasme en de aanpakkersmentaliteit. Ze gebruiken de energie-audit (die nu eenmaal verplicht is) om het duurzaamheids- en vastgoedbeleid van de hele organisatie goed in te vullen: op basis van daadwerkelijke onderzoeken écht kijken naar wat nodig is, ook op langere termijn. De resultaten verdwijnen niet in een la, maar worden op pragmatische wijze vertaald naar beleid.’