Nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen in Boskoop

| Door IVVD

Vandaag ondertekende Gijs van Ooi, manager Financiën en Bedrijfsvoering Woonforte, een contract met wethouder Gerard van As voor de aankoop van grond in Waterrijk-West te Boskoop. Woonforte wil 12 energiezuinige eengezinswoningen bouwen aan de Brederodepeer.

Zowel de gemeente als Woonforte zijn blij met deze toevoeging van sociale huurwoningen in Boskoop. Met deze grote eengezinswoningen kunnen huurders van Woonforte weer een wooncarrière maken. De (kleinere) huurwoningen die zij achterlaten, komen vervolgens beschikbaar voor anderen.

Nul-op-de-meter-woningen
Aan de Brederopeer komen zogenoemde NOM-woningen, nul-op-de-meterwoningen. Deze zijn zeer goed geïsoleerd, van hoge kwaliteit en gasloos. Daarnaast wekt de woning zelf energie op met 14 zonnepanelen. Dat is bij normaal verbruik voldoende energie voor het geheel verwarmen van de woning en het dagelijks gebruik ervan (zoals koken en douchen).

Energieprestatie Vergoeding
De nieuwe bewoners van de Brederodepeer betalen naast de maandelijkse huur ook een bedrag als EnergiePrestatieVergoeding. Dit is een maandelijks vast bedrag. Daarmee dekt de corporatie een deel van de extra investering die zij heeft gedaan voor de nul-op-de-meter-woningen. Zelfs met de EPV is het totaal aan woonlasten voor de nieuwe bewoners lager in vergelijking met een even grote woning.

Start van verhuur
Na de zomervakantie wil Woonforte starten met de bouw van de 12 nieuwe sociale huurwoningen in Brederodepeer. Naar verwachting kunnen geïnteresseerden zich dan ook inschrijven voor deze nieuwe huurwoningen. Kandidaten moeten ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland. Huurders van Woonforte die hun woning leeg achterlaten, krijgen voorrang. Andere voorwaarden, zoals inkomensgrens en huishoudgrootte, zijn nog niet definitief bekend. De corporatie maakt deze medio juli bekend via een bericht op de website en via social media.