Nieuwe Erasmus MC Campus gaat samen met gezonde en groene leefomgeving

| Door Odette Koldewey

Het Erasmus MC krijgt een campus waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen en ruimte vinden in (nieuwe) gebouwen. Een unieke samenwerking tussen een technische universiteit en een universitair medisch centrum.

Impressie Campus Erasmus MC. Beeld: Diederendirrix architectuur en stedenbouw

Het Erasmus MC is voortdurend in transformatie. In 2018 werd het nieuwe ziekenhuis opgeleverd, waarmee zo’n 40% van de gebouwvoorraad van het Erasmus MC was vernieuwd. Het oude Dijkzigt-ziekenhuis werd de afgelopen jaren circulair gesloopt. Het komende decennium worden geïnvesteerd in een betere onderzoeks- en onderwijsomgeving, het Sophia Kinderziekenhuis wordt grotendeels gerenoveerd en door het slopen van een aantal oude gebouwen wordt plaats gemaakt voor de Erasmus MC Campus.

Zorgorganisaties, innovatieve bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hier in de toekomst samen om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen. De campus wordt een gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en opleiders talent, kennis en expertise delen. ‘Om verdere vooruitgang in de zorg te krijgen, is het noodzakelijk dat zorgpartijen, onderzoekers vanuit verschillende expertisegebieden en ondernemers intensief samenwerken’, aldus Stefan Sleijfer, decaan en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. ‘De campus wordt een plek waar dat mogelijk is en draagt zo bij aan een verdere verbetering in de zorg voor individuele patiënten en aan de gezondheid van onze bevolking.’

Stefan Sleijfer, decaan en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC

Samenwerking
De gemeente Rotterdam en het Erasmus MC laten bij de ontwikkeling van de campus hun grote verbondenheid zien. ‘Het gaat hier om meer dan alleen een uitbreiding van een ziekenhuis. Er komt een compleet stuk stad dat bijdraagt aan nieuwe werkgelegenheid, met groen en goede bereikbaarheid. Belangrijk hierbij is een goede verbinding van de omgeving met de campus’, vult wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) aan. Er is bewust voor gekozen om de campus in het hart van de stad te plaatsen en niet ergens in een wijk buiten het centrum.

Bas Kurvers, wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving in Rotterdam, foto Casper Rila

In 2021 bundelden de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun krachten al in de Convergence. Convergence bestaat uit drie grote thema’s, bijvoorbeeld Resilient Delta, dat inzoomt op gezonde leefwijze en ziektepreventie, als ook armoedebestrijding en klimaat in relatie tot gezondheidszorg. Het tweede thema, Health & Technology, richt zich op innovatieve medische apparatuur en techniek, zoals robotica. Het derde thema, AI, Data & Digitalisation, kijkt hoe artificiële intelligentie kan bijdragen aan de samenleving en de gezondheidszorg. In het kader van Convergence werd vorig jaar mei het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) en Healthy Start geopend. Onderzoekers van het PDPC onderzoeken virusuitbraken en rampen om in de toekomst beter voorbereid te zijn. Binnen Healthy Start onderzoeken wetenschappers hoe we elk kind een gezonde start kunnen geven.

Convergence
Dit soort onderzoeken kunnen helpen om in de toenemende zorgvraag te voorzien en efficiënter behandelen mogelijk te maken. Er is nu al een tekort aan zorgpersoneel en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. De urgente en complexe maatschappelijke problemen van onze tijd vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking die vereisen dat we verder kijken dan de grenzen van instellingen en disciplines om tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen, stelt Convergence op haar website.

Het is uniek dat een technische universiteit en een universitair medisch centrum zich zo sterk met elkaar vervlechten, zegt Menno Riemersma, directeur Integrale Bouw Erasmus MC in het digitale magazine Rotterdam in ontwikkeling . ‘Het punt van de samenwerking zit erin dat een technische vinding aan de TU Delft ook veilig en goed toepasbaar moet zijn op patiënten, en dat gebeurt dan in het Erasmus MC. Of omgekeerd, dat het idee voor een medische techniek in het Erasmus MC verder ontwikkeld wordt aan de TU Delft.’
In hetzelfde magazine wijst Renate Veerkamp, accountmanager Life Sciences & Health bij de gemeente Rotterdam, erop dat technologie ethische of zorg-economische vragen oproept. ‘En dat onderzoek vindt dan plaats aan de Erasmus Universiteit.’

Gezond en groen
Vanaf 2024 starten nieuwbouwprojecten voor gebouwen van zorgpartners en opent een verzamelgebouw voor onder andere start-up bedrijven. Er is ruimte voor een uitbreiding van ongeveer 361.000 m2 in de nieuwe campus. In 2027 zijn de eerste nieuwe gebouwen gereed. De nieuwbouw krijgt groene daken en dakterrassen, waterbergingen voor de opvang van regenwater en energieneutrale gebouwen. Met deze voorzieningen draagt de campus bij aan een gezonde en groene leefomgeving.

Voor een optimale verbinding tussen de Erasmus MC Campus en de omringende stadsdelen zijn aanpassingen in het wegen- en verkeersnet nodig. Een goede bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, maar ook voor de auto, is daarbij het uitgangspunt. Er komt een nieuwe parkeergarage, een nieuwe brug en ook een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding (HOV) tussen Rotterdam Centraal Station en het Zuidplein, met een halte dichtbij het Erasmus MC.

Met de Erasmus MC Campus kan Rotterdam toonaangevend worden op het gebied van Life Sciences & Health.