Nieuwe multifunctionele accommodatie Boezem & Co is volledig circulair

| Door Odette Koldewey

RoosRos Architecten heeft voor de gemeente Oud-Beijerland de nieuwe multifunctionele accommodatie Boezem & Co ontworpen. Het gebouw is voor een groot deel opgetrokken uit sloopmateriaal. Een mooi voorbeeld van echt circulair bouwen. De MFA is nagenoeg af en wordt na de zomer opgeleverd.

Voor de gemeente Hoeksche Waard is de realisatie van de nieuwe MFA een icoonproject. In de aanbesteding heeft de gemeente duidelijk gesteld dat het gebouw circulair moest worden ontworpen en gebouwd. Op die manier wil Hoeksche Waard invulling geven aan haar duurzaamheidsambities. En dat gaat volgens de Zuid-Hollandse gemeente verder dan enkel plaatsen van zonnepanelen. Met het innovatieve buurthuis wil de gemeente echt alle mogelijkheden laten zien op het gebied van duurzaam bouwen. De opdracht werd gegund aan RoosRos Architecten uit Oud Beijerland, een architectenbureau waar duurzaamheid en circulair bouwen overduidelijk zijn verweven in het DNA.

Hergebruik materiaal
Een groot aantal materialen die verwerkt zijn in de multifunctionele accommodatie is afkomstig van gesloopte woningen in Puttershoek. De ‘geoogste materialen’ zijn schoongemaakt, van spijkers ontdaan en in sommige gevallen op maat gezaagd. Het gaat onder meer om houten vloerplanken, houten balken en dakbeschot. De trottoirtegels zijn geknipt en de dakpannen en binnendeuren zijn schoongemaakt.

Intensieve ontwerpsessies
Voor het ontwerpproces heeft het architectenbureau intensieve ontwerpsessies gehad met alle vertegenwoordigers van de gebruikers. In de ontwerpsessies is dan ook veel aandacht besteed aan de wensen en behoeften van toekomstige gebruikersvan het buurthuis. Op die manier ontstonden volgens de betrokken architecten mooie kansen en nieuwe mogelijkheden, zoals een permanente fototentoonstelling van de fotoclub en extra ondersteuning vanuit de MFA aan de kinderopvang.

Verduurzaming gebouwde omgeving
Bij de bouw van de MFA zijn technieken toegepast die makkelijk in te zetten zijn om een verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Dit komt tot uiting in de energiezuinige installaties en verantwoord materiaalgebruik, waarbij onderdelen los van elkaar worden toegepast, zodanig dat toekomstig hergebruik van de materialen mogelijk wordt gemaakt. Zo zijn vloer-en dakbalken uit de sloopwoningen deels gebruikt als dragende binnenspouwbladenen is het platte dak gemaakt van bestaande houten en stalen balken. De plafonds van de nieuwe MFA worden gevormd doorhouten latten die uit de bestaande vloerplanken zijn gemaakt. En de gevels van het gebouw zijn gemaakt van gehalveerde trottoirtegels die rondom de sloopwoningen lagen.
Ook bij het toekomstig gebruik van Boezem & Co staat duurzaamheid centraal. De MFA moet namelijk een voorbeeld worden van inclusief gebruik. Het gebouw herbergt na de oplevering dan ook een grote verscheidenheid aan functies en doelgroepen. Zo wil de gemeente Hoeksche Waard met de betrokken organisaties en omwonenden samen werken aan de circulaire inclusieve samenleving.