Nieuwe regeling Renovatieversneller voor verhuurders

| Door IVVD

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de regeling Renovatieversneller. Deze regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is € 100 miljoen beschikbaar, verdeeld over 4 jaar.

Met het programma De Renovatieversneller wordt een belangrijke stap gezet in het bereiken van de afspraken uit het Klimaatakkoord: kostenverlaging van 20 tot 40% en versnelling naar een ritme van verduurzaming van 200.000 woningen per jaar. Het programma is een samenwerkingsinitiatief van Aedes, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL, de Woonbond en RVO.

Voor de eerste ronde is € 20 miljoen beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 29 juni tot begin november 2020 via de website van RVO.

Wat houdt de Renovatieversneller in?

Programma
Het doel van het programma De Renovatieversneller is om huurwoningen innovatief en betaalbaar te verduurzamen door vraagbundeling, industrialisatie, standaardisatie en ketensamenwerking. De Renovatieversneller ondersteunt woningverhuurders, -eigenaren en uitvoerende en toeleverende bedrijven, met begeleiding, kennisdeling én financiering.

Regeling
De regeling is er voor beproefde projecten waarin corporaties samen met bouwbedrijven meerjarig en op grote schaal renovaties uitvoeren met een gestandaardiseerde aanpak. Hierdoor worden kosten bespaard en huurprijzen betaalbaar.

Startmotor verduurzaming woonwijken
De Renovatieversneller is een van de afspraken binnen de Startmotor. De Startmotor is een onderdeel van het Klimaatakkoord en heeft als doel om tot en met 2022 minimaal 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te koppelen. Binnen de Startmotor valt ook de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De SAH stimuleert verhuurders hun woningen te verduurzamen door ze aan te sluiten op een warmtenet. SAH aanvragen kan vanaf 1 mei 2020 via de website van RVO.

Meer weten?
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-renovatieversneller-voor-verhuurders