Nieuwe woonzorgvormen voor ouderen zijn hard nodig

| Door Odette Koldewey

Om de groeiende zorgvraag onder ouderen het hoofd te bieden zijn ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen. Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn hierbij onontbeerlijk volgens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. In het magazine ‘Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen’ geeft de brancheverenging een voorzet.

Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien’, Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

Over twintig jaar zijn er in Nederland 240.000 verpleeghuisplaatsen nodig, een verdubbeling van het huidige aantal plaatsen. De beoogde uitbreidingsplannen van zorgorganisaties zijn lang niet voldoende om aan de extra behoefte aan verpleeghuiszorg te voldoen, zo blijkt uit onderzoek van ActiZ naar geplande capaciteitsontwikkeling.

Gat tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis
Er is momenteel een groot gapend gat tussen zelfstandig wonen voor ouderen en het verpleeghuis. Ouderen die weinig professionele zorg nodig hebben, vallen hierdoor volgens De Wee steeds vaker tussen de wal en het schip. Zeker sinds de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen. Het gevolg is dat op dit moment maar liefst 71% van de 90-plussers nog zelfstandig thuis woont. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties.
De Wee: ‘Veel ouderen wonen in huizen die niet geschikt zijn om oud in te worden of zorg in te ontvangen. Denk aan steile trappen, kleine badkamers of een gebrek aan voorzieningen in de buurt. Steeds vaker belanden ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis door een valpartij thuis.’, aldus Mireille de Wee.

Meerwaarde woonzorgvoorzieningen
Eerder onderzoek in opdracht van ActiZ toonde aan dat de meerwaarde van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg groot is. Voor de ouderen zelf, voor de zorgorganisatie en voor de maatschappij. De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen volgens ActiZ om actie van de landelijke politiek, gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau.

Samenwerking tussen verschillende betrokken partijen is volgens ActiZ essentieel in het realiseren van passende woonvormen voor ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat Nederland de maatschappelijke verwachtingen over de oude dag bijstelt. De Wee: ‘Ouderen moeten tijdig nadenken over hoe ze later willen wonen, hoe ze oud willen worden, welke rol ze voor zichzelf zien in de samenleving en hoe ze hun eigen netwerk hierbij betrekken.’

30 mooie voorbeelden
Zorgorganisaties zijn volgens De Wee al op allerlei manieren bezig met het realiseren van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen. Maar de doelgroep en opgave verschilt per regio. In het ActiZ magazine ‘Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen’ belicht de branchevereniging 30 verschillende initiatieven. De initiatieven zijn opgedeeld in zes categorieën: inclusieve wijk, diversiteit, tussen thuis en verpleeghuis, intensieve zorg, duurzaamheid en technologie & vernieuwing. De Wee: ‘Deze uitgave laat zien dat er al veel gebeurt, maar kijkend naar de vergrijzing hoop ik dat het op veel meer plekken navolging krijgt.’