Nijestee zoekt samenwerking voor verduurzamen woningbezit

| Door IVVD

Woningcorporatie Nijestee wil haar bestaande woningen op betaalbare wijze gaan verduurzamen. Nijestee verruilt hierbij hun traditionele manier van werken voor een nieuwe, toekomstbestendige aanpak op basis van co-creatie.

De wereld verandert snel en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in hoog tempo op. Kijkend naar de toekomst zullen huurders waarschijnlijk hele andere eisen aan woningen stellen. Nijestee wil hierin meegaan, maar de huidige processen zijn daar niet op ingericht. Daarom verlegt Nijestee de focus van werken op projectbasis naar een langdurige samenwerking in teamverband.

Gevestigde en nieuwe partijen
We streven hierbij naar een samenstelling van gevestigde en nieuwe partijen. Hierbij zoekt Nijestee naar traditionele bouwbedrijven, maar vooral ook nieuwe partners met innovatieve ideeën. Te denken valt aan start-ups of techbedrijven die werken met blockchain, kunstmatige intelligentie, big data en/of sensortechnologie. Vanuit deze samenwerking hoopt Nijestee op het ontstaan van nieuwe concepten. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van drones om gebouwen te scannen op warmteverlies of achterstallig onderhoud.

Meer informatie
Nijestee is op zoek naar partner(s) om vorm te geven aan dit project. Meer informatie is te vinden op www.nijestee.nl/nieuweenergie.