NOM Keur garandeert kwaliteit in Nul op de Meter oerwoud

| Door IVVD

Met het NOM Keur is kwaliteit in Nul op de Meter renovaties gegarandeerd. “Corporaties, maar ook particulieren kunnen door het NOM Keur het kaf van het koren scheiden. Het NOM Keur is een gids in het ontstane oerwoud van Nul op de Meter aanbieders en garandeert kwaliteit.” Dat zei Simon Verduijn, manager NOM Keur van de Stroomversnelling bij de presentatie van het NOM Keur tijdens Energy-Up in Utrecht. Tijdens de lancering van het NOM Keur op Energy-Up werd op een ludieke manier een deel van het keurmerk, NOM Keur op propositie, weggegeven aan een van de aanwezige deelnemers. Bouwconsortium Renolution ging er met deze prijs van door.

NOM_keur

Het NOM Keur is een initiatief van de Stroomversnelling dat Nul op de Meter renovaties keurt op woongenot, energieprestaties en binnenklimaat. In 2013 is het initiatief Stroomversnelling van start gegaan met als doel Nul op de Meter voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. Al snel werd de wenselijkheid van NOM Keur gevoeld. In nauwe samenwerking met het Stroomversnellingsnetwerk dat bestaat uit ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, financiers, netwerkbeheerders en andere betrokken partijen en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) is NOM Keur ontwikkeld. Tijdens de lancering van het NOM Keur op Energy-Up werd op een ludieke manier een deel van het keurmerk NOM Keur op propositie weggegeven aan een gelukkige deelnemer in de Werkspoorkathedraal.

Comfortabel
De Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning. Corporaties willen kwaliteit in hun renovaties en aanbieders willen duidelijke prestatieafspraken. Het NOM Keur is dan ook in gezamenlijkheid vastgesteld en richt zich op energieprestaties, maar comfort, gezondheid en kwaliteit zijn net zo belangrijk. Uiteindelijk moeten bewoners een fijne, comfortabele en goed werkende NOM-woning met garanties krijgen. “Het renovatiedeel is nu klaar, de volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM Keur. Die zal zeer binnenkort beschikbaar komen”, geeft Verduijn aan.

Drietrapsraket
Het NOM Keur is een drietrapsraket. Nul op de Meter verbouwingsvoorstellen worden gekeurd op de drie onderdelen Propositie, Toepassing en Levensduur. Pas wanneer alle drie de onderdelen goed zijn ontvangt de bouwer het NOM Keur. Bij de propositie gaat het er om hoe het plan er op papier uitziet. Deze keuring gaat overigens verder dan alleen het beoordelen van de technische oplossingen. Er hoort bijvoorbeeld ook een meerjarenonderhoudsplan bij en een plan voor bewonerscommunicatie. Als de bouwer zijn propositie daadwerkelijk gaat realiseren, dan wordt er gekeurd op toepassing. Hoe wordt het project uitgevoerd, ervaren de bewoners de verbouwing prettig en verloopt alles volgens planning? Voor het NOM Keur op Levensduur wordt na één jaar en na drie jaar contact gezocht met de huurder, verhuurder en de bouwer om een check uit te voeren op prestaties van de woning en het woonplezier van de bewoners. Corporaties, particulieren en andere geïnteresseerden kunnen straks op een website kijken of bouwers het NOM Keur hebben.

Verandering
De bouwers en corporaties binnen het Stroomversnellingsnetwerk uitten de wens om met elkaar duidelijke prestaties af te spreken. Verduijn: “We zagen in de markt NOM-proposities ontstaan door aanbieders die bijvoorbeeld geen enkele inspanning doen om een woning te isoleren, maar wel het hele dak volleggen met zonnepanelen. Daarmee haal je misschien wel Nul op de Meter, maar is het comfortabel, of duurzaam? NOM Keur brengt daar nu verandering in.”