Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen

| Door IVVD

bouwplaats-400x250De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben afgesproken om samen te werken aan de doelstelling om in 2050 geheel circulair te bouwen. Op die manier dragen zij bij aan de landelijke en provinciale ambitie om als Nederlandse economie in 2050 een volledige kringloop economie te hebben. Dit betekent dat zij bij de bouw van nieuwe woningen, zoveel mogelijk materialen hergebruiken die eerder al ergens anders voor gebruikt zijn, zoals bouwafval van gesloopte gebouwen.

Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid van de provincie Noord-Holland: “Als we een duurzame toekomst willen, is de omslag naar een circulaire economie essentieel. Dat moet in het hele proces worden meegenomen, van ontwerp tot eindproduct. We kunnen dit als overheid niet alleen realiseren, we hebben elkaar nodig, bijvoorbeeld om van het afval of restproduct van de eende grondstof voor de ander te maken.”

Niels Doodeman, voorzitter Bouwend Nederland regio Randstad Noord: “In de bouw wordt zo’n 95% van het afval gerecycled. Echter, daarbij gaat de kwaliteit van de grondstof veelal achteruit door vermenging met materiaal van een lagere kwaliteit: puin dat wordt verwerkt in asfalt bijvoorbeeld. In een circulaire economie we meer materiaal hoogwaardig hergebruiken, bijvoorbeeld zodat kozijnen ook weer dienst gaan doen als kozijnen. Als sector merken we dat de politiek dit vaak wel wil, maar dat we in de praktijk op drempels stuiten.”

Samenwerkingsagenda
Bouwend Nederland en de provincie hebben afspraken gemaakt over circulair bouwen in hun Samenwerkingsagenda. Zij starten met vier testprojecten in de bebouwde kom om te kijken wat het beste werkt bij deze nieuwe manier van ontwikkelen en bouwen. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, creatie van circulaire grondstoffen, levensduurverlenging – niet weggooien maar repareren, waardeterugwinning – van afval naar waarde en reststromen naar kasstromen (hergebruik van componenten).

Aanpassen aan het klimaat
Een ander belangrijk onderwerp van de agenda is klimaatadaptatie. De afspraak is om vroegtijdig bij het ontwikkelen van plannen de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en de uitkomsten daarvan mee te nemen in de plannen. “We moeten op alle vlakken rekening houden met de impact die klimaatverandering op onze leefomgeving heeft, zoals hittestress (overmatige warmte) in binnensteden en water dat na hoosbuien niet weg kan stromen in dichtgebouwde gebieden. Door anders te ontwikkelen en te bouwen. Ook daar dragen wij als overheden en bouwers graag samen aan bij”, aldus Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland.