Nu ook PvE voor gezond binnenklimaat in woningen

| Door Odette Koldewey

Platform Gezond Binnen introduceert Programma van Eisen (PvE) voor gezond binnenklimaat in woningen. Hiermee heeft de bouwsector een heldere richtlijn.

Na PvE’s voor kantoren en scholen is er nu ook een heldere richtlijn om een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. De richtlijn is in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, BBA Binnenmilieu en TNO ontwikkeld en geïntroduceerd door platform Gezond Binnen. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en best practices zijn onder meer prestatie-eisen op de gebieden van lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd.

Volgens binnenluchtexpert Piet Jacobs van TNO kon een PvE voor een gezond binnenklimaat in woningen niet langer op zich laten wachten. ‘Het is de hoogste tijd dat we bij het bouwen of aanpassen van woningen niet alleen aandacht hebben voor financiële en duurzaamheidsaspecten, maar ook voor een gezond binnenklimaat voor de bewoners. Dat is tot nu toe vaak buiten beschouwing gebleven.’

Een belangrijk deel van alle verontreinigende stoffen die we inademen, komt volgens Jacobs uit binnenruimtes. Zorgelijk, aangezien mensen gemiddeld 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen. Een ongezond binnenklimaat heeft dan ook forse impact op de gezondheid en productiviteit van mensen en kan onder meer leiden tot luchtwegklachten, astma, slaapproblemen, concentratieverlies en hart- en vaatziekten.

Veel van deze gezondheidsklachten zijn volgens platform Gezond Binnen te voorkomen door een gezond binnenklimaat in woningen te realiseren. Volgens dit platform is het dan ook relevant om extra aandacht te besteden aan de gezondheidsaspecten van het binnenklimaat. Zeker nu er vanuit financiële en duurzaamheidsoverwegingen steeds meer aandacht is voor isolatie van woningen.

‘Het is belangrijk om al deze aspecten integraal te benaderen bij de bouw of renovatie van woningen’, stelt professor Marcel Loomans van TU Eindhoven. ‘Er zijn de nodige verbanden tussen verduurzamingsmaatregelen en de gezondheid van het binnenklimaat te trekken. Bijvoorbeeld, hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe belangrijker het wordt om bewust te ventileren. Het PvE Gezonde Woningen biedt hiervoor het houvast dat tot nu toe ontbrak.”
In het PvE Gezonde Woningen zijn prestatie-eisen op de gebieden lucht, klimaat, licht en geluid geformuleerd. Deze vier thema’s zijn verdeeld over drie ambitieniveaus: klasse A, klasse B en klasse C. Deze classificaties geven op een laagdrempelige manier inzicht in de gezondheidskwaliteit van een woning per gebied.

Zo voldoet een woning met klasse C op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit, aan de kwaliteitseisen van het door de overheid opgestelde Bouwbesluit. Klasse B gaat een stap verder en hanteert eisen waarmee de gezondheid van het binnenklimaat – in dit geval van de luchtkwaliteit – als  ‘goed’ te kwalificeren is. Dit is met name voor nieuwbouwwoningen en grootschalige renovatieprojecten interessant.

De Klasse A-eisen zijn bedoeld voor woningen waarbij op de verschillende gebieden het hoogste kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. In een woning voor personen met een luchtwegaandoening kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om op het thema luchtkwaliteit de klasse A-eisen na te streven. En voor klimaat, licht en geluid klasse B of C. Zo kan per onderdeel gedifferentieerd de woning worden bestempel met een bepaalde klasse.