Omschakelen

| Door Klementine Vis

Een integraal vastgoedbeheersysteem is van onschatbare waarde voor goed planmatig en preventief onderhoud van vastgoed, stelt Condor-directeur Diderick Oerlemans.

Diderick Oerlemans, directeur Condor vastgoedbeheer software: ‘Samen vastgoed beheren in de cloud’

Beheer staat over het algemeen voor het in stand houden van de status-quo. Verandering is verstoring. Als vastgoedbeheerder heb je in theorie dus een saaie baan. Alles zoveel mogelijk bij het oude houden en vooral niet te veel nieuwe dingen doen.

Maar niets is minder waar natuurlijk!

Alles verandert continu
Economie, klimaat, politiek, allemaal beïnvloeden ze continu de omgeving waarin jij je vastgoed beheert. Veranderend organisatiebeleid vraagt om het aanpassen van je vastgoedstrategie. En er zijn nogal wat omschakelingen waar je op dit moment mee te maken krijgt.

Verduurzamen
Zowel vanuit beleid als wetgeving staat verduurzamen van de vastgoedportefeuille bij vastgoedbeheerders hoog op de agenda. Door het uitvoeren van E inspecties krijg je een goed beeld van de kosten voor verduurzaming per pand en kun je een afgewogen beslissing nemen tussen afstoten of investeren. Combineer je uitgaven voor verduurzaming met je kosten voor onderhoud in een DMJOP en blijf in controle op de kosten.

Van kantoor naar woning
Het was al eerder zichtbaar, maar zeker door Corona zie je een wijziging in gebruik en ruimtebehoefte bij kantoorpanden. Samen met het grote tekort aan woningen leidt dit tot ombouwprojecten van kantoorruimte naar woonruimte. Dit vraagt om goed inzicht in mogelijke herindeling van gebouwen. Je wilt scenario’s voor ombouw kunnen vergelijken. Niet alleen de kostenkant, maar ook de huurinkomsten bij ander type huurcontracten neem je mee in deze analyse. Hogere omloop, tijdelijke verhuur, kleinere VHE’s, allemaal factoren om rekening mee te houden in de besluitvorming.

‘Voor het waardebehoud van vastgoed is het van belang om ook planmatig en preventief onderhoud te plegen’

Van slopen naar renoveren
Een groen beleid, tekort aan grondstoffen en materialen. Het maakt hergebruik van gebouwen steeds aantrekkelijker. Om een goede afweging te maken tussen afstoot, nieuwbouw of renovatie wil je een goede analyse van de kosten kunnen maken. Inzicht in de staat van de bouwdelen is dan cruciaal. Om het juiste besluit te kunnen nemen begin je met een materialeninventarisatie zodat je alle informatie over je pand beschikbaar hebt.

Van ontwikkelen naar beheren
Bij onzekere economische vooruitzichten is het goed om je voor te bereiden op langere beheerperioden van je objecten in portefeuille. Eerder lag de focus op korte termijn onderhoud, met zicht op doorverkoop binnen een aantal jaar. Nu kan het zomaar zijn dat objecten veel langer in portefeuille blijven. Dan is het voor het waardebehoud van belang ook planmatig en preventief onderhoud te plegen. Dan begin je met het opstellen van een MJOP zodat je deze kosten kunt meenemen in je exploitatiebegroting.

Meer weten?
Bij al deze omschakelingen is een integraal vastgoedbeheersysteem van onschatbare waarde. Wil je hier meer over weten, praat dan eens vrijblijvend met één van onze adviseurs. Kijk op www.condor.nl. Wij helpen je graag een plan te maken voor jouw specifieke situatie.