Onderzoek naar ontwikkeling risicomanagement

| Door IVVD

In het verleden lieten vastgoedorganisaties veel aan het toeval over. In 2019 is dat heel anders. Maar liefst zeventig procent van de vastgoedorganisaties heeft een vastgesteld risicobeleid. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedsoftwareontwikkelaar Reasult naar risicomanagement in vastgoedontwikkeling.

Meer maatregelen om de risico’s te verkleinen
Projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, corporaties en zorginstellingen nemen overduidelijk meer maatregelen om de risico’s te verkleinen. Reasult heeft voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de risico’s van vastgoedontwikkeling. Het eerste onderzoek dateert uit 2010. Toen toonden vastgoedorganisaties zich al sterk gemotiveerd mogelijke risico’s tijdig te onderkennen. Wel bleken veel partijen nog zoekende naar een praktische invulling van het risicomanagement. In 2010 was maar bij één op de vier organisaties sprake van een formeel vastgelegd risicobeleid.

Formeel risicobeleid
Uit het recente Reasult onderzoek komen belangrijke veranderingen naar voren. In 2019 heeft maar liefst zeventig procent van de vastgoedorganisaties een vastgesteld risicobeleid. Formalisering van het risicobeleid zorgt vervolgens voor een meer proactieve, integrale projectaanpak. Anders dan in het verleden laten organisaties veel minder zaken aan het toeval over. Er wordt eerder en breder naar mogelijke risico’s gekeken. Risicomanagement is daarbij stevig ingebed in de planning- en control cyclus. Ook gebeurt de analyse van de risico’s veel meer op organisatieniveau.

Kwantificeren risico’s
Het op heldere, objectieve wijze kwantificeren van de risico’s brengt hen geen absolute zekerheden. Dat is ook niet het doel van goed risicomanagement. Maar meer helderheid over mogelijke risico’s maakt het wel mogelijk eerder de juiste maatregelen te nemen en risico’s beter te identificeren. Organisaties nemen in vergelijking met het eerste onderzoek in 2010 overduidelijk meer maatregelen om de risico’s te verkleinen. Veel vaker is sprake van een verplichte administratie. Om intern goedkeuring te krijgen doorloopt een project een vooraf beschreven goedkeuringsproces. Bovendien worden risico’s beperkt door projecten beter te faseren.
“De afgelopen jaren heeft risicobeleid een zekere volwassenheid bereikt”, zo zegt senior business consultant Bart Wiendels. “Vastgoedontwikkeling is onverminderd risicovol, maar de betrokken organisaties laten overduidelijk minder zaken aan het toeval over.”

Een uitgebreider overzicht van de resultaten vindt u in het whitepaper ‘Risicomanagement in vastgoedontwikkeling’.