Onze nieuwe huisstijl

| Door Klementine Vis

Na 12 jaar verandert ons uiterlijk, onze boodschap blijft gelijk: vastgoedprofessionals in het publiek-maatschappelijk domein ondersteunen bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde en en het maken van duurzame keuzes. 

Verbinding en ontwikkeling

Het nieuwe logo symboliseert waar we voor staan: verbinding en ontwikkeling. Verbinding tussen de publieke domeinen onderling en de vastgoedketen als geheel. En de professionele ontwikkeling van medewerkers en organisaties.

Stevig en uitdagend

Een helder logo met stevige letters. Net zo ‘bold’ willen we je uitdagen. Om over schotten heen te kijken, om in elkaars keuken te kijken en kennis te delen. Alleen mét elkaar kunnen we de maatschappelijke issues aanpakken. De vormgeving is zowel geïnspireerd op de natuur als op de contouren van vastgoed en ruimte-ontwikkeling. Ook ons vakblad Vastgoedsturing kreeg een verfrissende opmaak.

Dezelfde boodschap

Wij geloven dat het realiseren van duurzaam en toekomstbestendig vastgoed niet alleen de verantwoordelijkheid is van gemeenten, scholen, woningcorporaties of zorginstellingen. Samen met ontwikkelaars, huisvestingsadviseurs, bouwbedrijven en toeleverancier dragen we de verantwoordelijkheid voor een effectieve besteding van publieke middelen. Met elkaar ontwikkelen we plekken en ruimten voor de generaties die na ons komen.

Sinds de oprichting in 2011 is dat onze boodschap. Samen met experts uit het werkveld ontwikkelen we opleidingen en organiseren congressen. In het vakblad Vastgoedsturing delen we actualiteiten, best practices en delen experts hun visie. We bieden verdieping, ontwikkeling en verbinding. Samen creëren we maatschappelijke meerwaarde.

 

/ gemeenten   / woningcorporaties   / onderwijs   / zorg

 

Typisch IVVD

Onze merkwaarden staan aan de basis van de nieuwe huisstijl. Daar herken je ons aan. De merkwaarden maken ons ‘typisch IVVD’.

Duurzame keuzes
Focus op toekomstbestendig vastgoed met maatschappelijke waarde en een verantwoorde uitgave van publieke middelen.
Voor en door professionals
Verbinden van behoeften en vragen uit de markt aan aanwezige kennis voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en organisaties.
Actueel en innovatief
We weten wat er speelt en delen informatie over nieuwe ontwikkelingen, vernieuwende praktijkvoorbeelden en innovaties.
Onafhankelijk
Vanuit een neutrale positie brengen we kennis, kunde en partijen samen voor duurzame keuzes van publiek-maatschappelijke organisaties.

 

Bijdragen?

Wil jij bijdragen aan onze congressen, je kennis delen? Zoek je een podium voor een innovatief project,  een bijzondere samenwerking? Neem dan contact met ons op.

 

 IVVD  /  verbindend in maatschappelijk vastgoed