Ook in financieel uitdagende tijden liggen er kansen voor verduurzaming

| Door Klementine Vis

De verduurzamingsopgave in de zorg is enorm. BNG Bank denkt graag mee over mogelijke oplossingen. Hoe? Daarover vertelt Derk Jan Postema tijdens de Zorgvastgoed Dag 2023.

Derk Jan Postema, sectorspecialist gezondheidszorg BNG Bank

Een bank moet meer zijn dan een loket waar je al dan niet een product kunt halen. Een bank moet proactief meedenken en kennis delen als het gaat om verduurzamingsprojecten. Daarvan is Derk Jan Postema overtuigd. De sectorspecialist gezondheidszorg bij BNG Bank vertelt tijdens de Zorgvastgoed Dag op 25 mei over de rol van ‘zijn’ bank in de verduurzamingstransitie. Hij geeft tijdens een korte presentatie aan wat de BNG Bank de komende jaren extra gaat doen om verduurzamingsprojecten van de grond te krijgen, laat voorbeelden de revue passeren en gaat in gesprek met professionals uit het zorgvastgoed.

Onvoldoende kennis
‘Nog teveel goede projecten in het veld komen niet van het grond omdat er onvoldoende budget voor is’, stelt Postema. ‘Hierdoor blijven projecten die zichzelf op termijn terugverdienen op de plank liggen. Dat is doodzonde.’ Volgens Postema heeft dat voor een deel te maken met een gebrek aan kennis. ‘We zullen nog meer met elkaar in gesprek moeten gaan. We moeten elkaar inspireren en goede voorbeelden delen. Er ligt een enorme opgave, dus we zullen de komende jaren echt aan de slag moeten.’

‘We hebben al de nodige succesvolle verduurzamingstrajecten gefinancierd. Niet alleen voor zorgpartijen, maar ook voor andere sectoren. Ik ben ervan overtuigd dat zorgpartijen daar veel van kunnen leren, want ook in het zorgvastgoed liggen er voldoende kansen.’

Klimaatactieplan
Begin dit jaar heeft de BNG Bank een klimaatactieplan gepresenteerd, net als alle andere banken. Postema: ‘In dat plan staat expliciet wat de bank extra gaat doen in 2023 en welke vervolgstappen we nemen in 2024 en in 2025. Daarover vertel ik tijdens de Zorgvastgoed Dag.’

De bank voor de publieke sector vervult een belangrijke rol in de verduurzamingstransitie van het zorgvastgoed. ‘Wij verstrekken de kredieten en stellen daar bepaalde voorwaarden aan. Met het stellen van voorwaarden stimuleren we dat er beweging op gang komt. En de beweging die we uiteraard allemaal in gang willen zetten, is de verduurzaming van het zorgvastgoed.’

Veranderende vraag
Een andere belangrijke beweging die Postema ziet is de transitie van het zorgaanbod. ‘De vraag die bij ons wordt neergelegd verandert. Nieuwbouw wordt kleinschaliger. De hele grote poliklinieken bij ziekenhuizen verdwijnen. We zien dat de zorg zich verplaatst naar andere plekken, letterlijk van binnen de muren van het ziekenhuis naar buiten, naar gezondheidscentra en naar huisartsen. De verdere digitalisering heeft daarnaast ook grote gevolgen voor het vastgoed.’

Al met al grote uitdagingen voor de zorgsector. Postema: ‘De druk op het zorgstelsel is enorm toegenomen en op korte termijn zien we allerlei problemen die het niet makkelijker maken. Maar het werkveld is in beweging. We zien dat er wel degelijk iets gebeurt met verduurzaming en met die transitie van het zorgvastgoed. Vanuit de BNG Bank volgen we die ontwikkelingen op de voet. En we gaan daarover graag de dialoog aan met zorgpartijen.’


Derk Jan Postema is sectorspecialist gezondheidszorg en business development bij de BNG Bank. In die rol adviseert hij zorginstellingen over de mogelijkheden van verduurzaming en de financiering hieromtrent.