Oplevering eerste circulaire mutatiewoning in Uithoorn

| Door IVVD

Woningstichting Eigen Haard heeft in Uithoorn een woning, die opnieuw verhuurd wordt, op een circulaire manier aangepakt. Dat betekent dat de grondstoffen die bij het opknappen van een verlaten woning vrij komen zoveel mogelijk worden hergebruikt. En dat nieuwe materialen circulair zijn.

Circulair werken betekent dat grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop blijven en zo min mogelijk tot afval worden afgewaardeerd. Na ervaringen in de nieuwbouw en renovatie heeft Eigen Haard dit nu ook toegepast bij de mutatie van een woning. Bij een mutatie wordt een huis klaar gemaakt voor een nieuwe huurder.

Waardevolle grondstoffen in Uithoorn
Goran Progaric is mutatieopzichter bij Eigen Haard. Hij levert woningen netjes op aan nieuwe bewoners. ‘Bij iedere mutatie komt er materiaal uit de woning dat we voor een deel weggooiden’, zegt Goran. ‘Doodzonde natuurlijk als je beseft dat we die grondstoffen kunnen hergebruiken. Met onze partners Mouton Bouw en Beelen hebben we gekeken welke materialen we kunnen hergebruiken. Een mooi voorbeeld is het hergebruik van sloten, die kunnen vaak nog jaren mee. Deuren knappen we op. Het sloopbedrijf kan met hun sorteerinstallatie alle stoffen verwerken tot nieuwe grondstoffen’.

Maar ook de gebruikte nieuwe materialen zijn circulair, zoals een herbruikbare keuken en isolatie. Het stucwerk is gedeeltelijk van leem, een natuurlijk materiaal, in plaats van gips. ‘Het is echt een andere manier van denken en doen’, zegt Goran. ‘Zaken die je vroeger als sloopafval zag, behandel je nu als waardevolle grondstoffen’.

Co2 Neutraal in 2050 en 100 procent circulair
Eigen Haard wil dat in 2050 alle woningen Co2-neutraal zijn. Daarom isoleert de corporatie in hoog tempo woningen, wekt duurzame energie op, vermindert gasaansluitingen en stimuleert energiezuinig gedrag van bewoners en medewerkers. De corporatie gaat voor 100 procent circulariteit en wil dat alle grondstoffen die ze gebruikt zo duurzaam mogelijk zijn en hergebruikt kunnen worden.