Oproep: daag de markt uit tot alternatieve CV-ketels

| Door IVVD

De acht Brabantse corporaties uit het samenwerkingsverband Lente zijn op zoek naar duurzame oplossingen voor de vervanging van individuele CV-ketels. Dat doen ze met een uitdaging: De WarmteWissel. Marktpartijen die goede alternatieven hebben met significant lagere CO2-uitstoot en minder of geen aardgasgebruik kunnen meedoen. De samenwerkende corporaties roepen collega’s op mee te doen met de uitdaging.

‘Met het duurzaam vervangen van CV-ketels kunnen we een flink deel van de CO2-reductie realiseren’, zegt Christel van Vught, innovatiemanager bij woningcorporatie Zayaz en projectleider van De WarmteWissel. ‘De acht corporaties vervangen jaarlijks bij ongeveer 5.000 woningen individuele CV-(combi)ketels. Ze zoeken naar een duurzaam alternatief voor als de ketel aan vervanging toe is.’

Zijn er nog andere eisen waar de alternatieven aan moeten voldoen?
‘De oplossing moet voor de corporatie betaalbaar zijn en de energielasten voor bewoners moeten minstens gelijk blijven. Verder mag de installatie van het alternatief slechts minimale overlast veroorzaken. En het gebruiksgemak voor bewoners moet hoog zijn.’

Veel corporaties wachten de technische ontwikkelingen bij installaties af en richten zich nu op innovatieve isolatietechnieken voor de schil van de woningen. Jullie niet?
‘Isolatie is inderdaad altijd een verstandige ingreep. Daar krijg je nooit spijt van. Maar ondertussen kunnen we niet wachten op nieuwe installatietechnieken om onze woningen te verwarmen. Wij willen marktpartijen stimuleren om met vernieuwende oplossingen te komen. Wij moeten als corporaties mede de verantwoordelijkheid nemen voor het aanjagen van de markt. Anders gaat het niet snel genoeg gebeuren.’

Zijn CV-ketels nog wel nodig als er straks duurzame warmtenetten liggen?
‘Het duurt nog jaren om nieuwe warmtenetten aan te leggen. Bovendien zijn warmtenetten op sommige plekken geen reëel alternatief. In landelijke gebieden leidt het warmtetransport over grotere afstanden bijvoorbeeld tot fors warmteverlies. Dan zijn moderne hr-ketels bij mensen thuis effectiever.’

Hoeveel woningen willen jullie straks van de winnende alternatieven voorzien?
‘Het is niet verstandig om nieuwe technieken meteen groot op te schalen. Als de winnaars bekend zijn, starten we met testen in proefwoningen. Zo blijven risico’s beheersbaar, kunnen we samen kinderziektes uit het ontwerp halen en aanpassingen doorvoeren. Zo maak je echte vernieuwing én prijsverlaging mogelijk.’

Wat vragen jullie van andere corporaties?
‘Dat zij zich aansluiten bij deze uitdaging als Vriend van De Warmtewissel. Daarmee geven zij samen met ons een krachtig signaal aan de markt dat innovatie dringend nodig is. Wij vragen van andere corporaties 5.000 euro als bijdrage in onze kosten en de intentie om mee te doen in de opschaalfase.

Meer informatie
De acht Lente-corporaties zijn: Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz. Vanaf donderdag 5 september 2019 kunnen marktpartijen zich inschrijven en is er meer informatie beschikbaar via www.warmtewissel.nl. Corporaties die mee willen doen als Vriend, kunnen contact opnemen met Christel van Vught, c.vanvught@zayaz.nl.

Bron: Aedes