Oproep voor domeinoverstijgende wijkaanpak

| Door Klementine Vis

Maak de financiering van gebiedsgerichte innovatie mogelijk. Die dringende oproep doen negen koepelpartijen aan de overheid.

De leefbaarheid in wijken staat onder druk. Er is een groot tekort aan passende huisvesting en de gezondheid van bewoners laat op veel plekken te wensen over. Dat vraagt om goede combinaties van woon- en zorgvoorzieningen. Bewoners zijn dan gezonder en vitaler, er is meer sociale samenhang en daarmee meer samenredzaamheid. De financiering om tot dit soort wijken te komen is echter ingewikkeld en niet flexibel genoeg. De overheid moet daarom inzetten op het simpeler maken van een wijkgerichte aanpak.

Die oproep aan de informateur komt van negen landelijke koepelpartijen vanuit gemeenten, wonen, zorg en welzijn. Zij wijzen erop dat in steeds meer wijken de leefbaarheid onder druk staat. Zo’n 4 tot 6 miljoen Nederlanders bevinden zich in een kwetsbare positie en 1 op de 6 volwassenen heeft meervoudige problemen, onder meer op het gebied van inkomen en zorg. In de oproep aan de informateur pleiten de koepelpartijen voor structurele, domeinoverstijgende financiering voor gebiedsgerichte oplossingen. Ook vragen zij garanties voor voldoende woningen voor aandachtsgroepen.

Besparingen

Op verschillende plekken in Nederland werken professionals en burgers al succesvol samen aan veerkrachtige wijken. In de dagelijkse praktijk zijn er echter nog diverse belemmeringen die een goede domeinoverstijgende aanpak onmogelijk maken. Doodzonde, stellen de koepelpartijen, want met een goede inrichting van wijken gaat de mentale weerbaarheid van de bewoners omhoog, verminderen schuld- en verslavingsproblemen en wordt de bestaanszekerheid verhoogd. Dat levert aanzienlijke besparingen op in zowel de zorg als in uitkeringen.

Betere lokale samenwerking leidt volgens de opstellers van de oproep tot ‘wijken waarin alle inwoners tot hun recht komen, met kansengelijkheid, bestaanszekerheid en gezond samenleven voor iedereen.’ Betere lokale samenwerking biedt daarnaast voordelen voor de uitvoering. Zo levert het besparingen op doordat er minder werk dubbel wordt gedaan. Het nieuwe kabinet heeft nú de kans om het verschil te maken voor de inwoners van Nederland. Hier dragen wij graag aan bij.’

30% sociale huurwoningen

In de oproep vragen de koepelpartijen speciale aandacht voor de problemen rond huisvesting in de wijk. Zij pleiten voor 30% sociale huurwoningen in de woningvoorraad van alle gemeenten. ‘Blijf de uitvoering van de programma’s van de Nationale Woon- en Bouwagenda ondersteunen en werk toe naar een meer evenwichtige verdeling.’ Ook moeten er volgens hen in regionale woonzorgvisies duidelijke afspraken worden gemaakt over aandachtsgroepen en over passende zorg en ondersteuning bij het wonen.

De negen organisaties achter de brief zijn: ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond.