Optimale klimaatadaptatie door dubbel riool

| Door Odette Koldewey

In Tubbergen is een tweede rioleringsbuis aangelegd om regenwater apart in te zamelen. In het najaar 2021 is met groot succes een regentonactie georganiseerd om ook aan te koppelen op dit riool.

Wethouder Erik Volmerink, gemeente Tubbergen

In 2019 is de gemeente Tubbergen gestart met de realisatie van grootschalige rioolvervanging en herinrichting van de Oranjewijk in Tubbergen. Nu ruim twee jaar later loopt het project op zijn eind. Met dit project wordt het sterk verouderde vuilwaterriolering vervangen door een vernieuwde versie. Tegelijkertijd is een tweede rioleringsbuis aangelegd om het regenwater apart in te zamelen. Hierdoor filtreert het overtollige regenwater in de bodem en in het sloten- en bekenstelsel, in het buitengebied van Tubbergen. Dit alles in het kader van de klimaatadaptatie.

Door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt het schone regenwater niet langer naar de zuivering van Tubbergen gebracht maar filtreert het in de bodem of bij veel regen getransporteerd naar o.a. de Markgraven. De opgave is om zoveel mogelijk verhard oppervlak waar regenwater valt aan te sluiten op dit infiltratietransportriool, zo ook de dakoppervlakken van de woningen in de Oranjewijk. In totaal hebben ca. 80% van de bewoners meegewerkt waarmee uiteindelijk 4300 m² verhard oppervlak extra is afgekoppeld.

Regentonactie
In het kader van de klimaatadaptatie is er in het najaar 2021 een regentonactie georganiseerd vanuit de gemeente. “Het was én is een groot succes, inwoners zijn enthousiast en tonen hun waardering voor deze actie veelvuldig richting onze gemeente. Vele foto’s hebben we mogen ontvangen, ook de aangesloten ondernemers waren gelijk enthousiast”, vertelt wethouder Erik Volmerink.

Voor de rioleringsprojecten zijn aparte regentonvouchers beschikbaar gesteld en zijn inmiddels allemaal vergeven. Hiermee wordt er in combinatie met het afkoppelen van het regenwater meteen een buffer met regenwater voor eigen achtertuin aangelegd voor de inwoners. Kortom, twee vliegen in één klap.