Organisatie flora- en fauna aanpak in Den Haag met gemeente en woningcorporaties

| Door IVVD

arcadis_logo-400x200Arcadis, ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving, heeft opdracht gekregen van de gemeente Den Haag en vijf Haagse woningcorporaties om een soortmanagementplan flora en fauna te maken. Een soortmanagementplan (SMP) combineert ruimtelijke ontwikkeling, beheer en economische groei met het behoud van één of meerdere beschermde plant- en/of diersoorten. Het is de eerste keer dat woningcorporaties (Haag Wonen, Staedion, Vestia, Duwo en Arcade), gemeente en een advies- en ingenieursbedrijf op dit vlak met elkaar samenwerken, aldus Arcadis donderdag.

De woningcorporaties moeten bij sloop, beheer en onderhoud van woningen gedegen onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Woningen herbergen vaak beschermde broedvogels (huismus, gierzwaluw) en vleermuizen. Een soortmanagementplan geeft per beschermde soort een blauwdruk en routeplanner met gestandaardiseerde werkprotocollen en concrete mitigatiemaatregelen. Door de effecten op biotopen – als gevolg van bijvoorbeeld renovatie – tijdig en op gebiedsniveau te mitigeren, komen de populaties niet onder druk te staan. Onder die voorwaarde kan een gebiedsontheffing voor de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd voor alle beschermde soorten en typen ingrepen waar woningcorporaties mee te maken hebben. Het voordeel voor woningcorporaties en de bewoners is dat de kans vertraging van projecten vermindert en de natuuropgaven op wijk- en buurtniveau aangepakt kunnen worden.

“Met deze vernieuwende aanpak kunnen gemeente en woningcorporaties aantoonbaar sneller, eenvoudiger en goedkoper ruimtelijke ingrepen zoals beheer, onderhoud, renovatie organiseren die van invloed zijn op beschermde soorten”, aldus algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis. “Bij toekomstige bouwontwikkelingen krijgt de natuur in Den Haag zo een centralere rol. Ook bij de inrichting van de buitenruimte wordt tegelijk meer rekening gehouden met de natuur in de stad. Zo vergroent de stad en verbeteren de leefomstandigheden van dieren.”