Ouderenhub brengt wonen, welzijn en zorg bij elkaar

| Door IVVD

Vandaag wordt in Rotterdam de eerste ‘ouderenhub’ gelanceerd in Prinsenland/Het Lage land door wethouders Sven de Langen en Bas Kurvers. Rotterdam krijgt zes ouderenhubs: centrale ouderenvoorzieningen waar wonen, welzijn en zorg slimmer wordt georganiseerd. De gemeente Rotterdam investeert in vier jaar tijd zo’n 14 miljoen euro in het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’.

De ouderenhubs zijn onderdeel van dit Masterplan Ouderen. Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “In de Ouderenhubs werken we met een aantal preferente aanbieders om versnippering van budgetten in de zorg tegen te gaan. Zo kan een aanbieder efficiënter werken en meer tot stand brengen voor ouderen in dat gebied. Bijvoorbeeld een wijkrestaurant en gezamenlijke activiteiten, maar ook vertrouwde professionals in de wijk.” Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. De Langen: “Daar bereiden we ons als stad op voor. Naast voldoende ouderenwoningen moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor het sterk en vitaal blijven van ouderen.”

Wonen
Een belangrijke pijler in het programma is het realiseren van geschikte woningen voor ouderen en aanpassingen in de woonomgeving. Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ik wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. Daarom wil ik woningen beter geschikt maken om langer thuis te blijven wonen en een buitenruimte met toegankelijke looproutes en scootmobielstallingen. Ook vind ik het belangrijk dat er de komende jaren nieuwe woonzorgconcepten komen, die het gat dichten tussen zelfstandig wonen en het verpleegtehuis. Samen met de partners zet ik me daar graag voor in.”

Masterplan Ouderen
Een greep uit de andere punten van het programma: een stevige inzet op meer voorlichting aan ouderen over bewegen, voeding en gezondheid via Fit-festivals die jaarlijks in alle gebieden plaatsvinden. De huisbezoeken aan 75-plussers worden voortgezet, met meer aandacht voor risicogroepen (bijvoorbeeld mensen die hun partner verloren hebben). Ook wordt vanuit de bibliotheek ingezet op de versterking van digitale vaardigheden en komt er extra aandacht voor Rotterdammers met dementie en hun mantelzorgers.

Sterke groei
Tot 2035 neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met ruim 30.000 toe, van 97.000 naar 129.000. Zij vormen straks één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft. Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, aan de woningen en de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Het programma ‘Rotterdam, Ouder en Wijzer’ maakt de stad klaar voor het groeiende aantal ouderen.

Samenwerkingsagenda
Bijna honderd partners uit de stad ondertekenden in december 2018 de samenwerkingsagenda met de ambitie om van Rotterdam een stad te maken waar je, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en actief kunt blijven.