Park Langendijk wordt groene, gezonde stadsbuurt in Breda

| Door Odette Koldewey

In Breda wordt de voormalige locatie van het Amphia Ziekenhuis getransformeerd tot duurzaam, groen woongebied met veel aandacht voor gezond wonen.

De voorbereidingen voor de nieuwe stadsbuurt Park Langendijk in Breda zijn in volle gang.

Wonen in een groene parkachtige omgeving, dat is het idee achter Park Langendijk. In de nieuwe, gezonde stadsbuurt in de Bredase wijk Boeimeer worden de komende jaren circa 300 woningen gerealiseerd. Het wordt een echte natuurbuurt waarbij de bestaande landschappelijke en groene kwaliteiten worden bewaard, versterkt en benut. BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe wijk.

Op het groene terrein in Boeimeer komen rijtjeswoningen, vrijstaande woningen en appartementen in zowel koop- als huurvariant. Ook komt er een nieuw woon-zorgcomplex met 145 zorgstudio’s. Volgens Erik Leijten, directeur van BPD regio Zuid, wordt Park Langendijk nadrukkelijk een wijk voor iedereen. ‘We realiseren een duurzame woonwijk met een gedifferentieerd woonaanbod en veel aandacht voor circulariteit en gezond wonen.’

Aansluiting op wandelpark
Park Langendijk wordt volgens de initiatiefnemers geen doorsnee nieuwbouwwijk. De locatie heeft veel historie en om de ziel van het terrein te behouden is besloten het oude Diaconessengebouw te laten staan. Hierin worden bijzondere appartementen gerealiseerd. Om de verbinding met de natuur te versterken krijgt de wijk een aansluiting op het stadswandelpark het Zaartpark, één van de meest natuurlijke en natuur-rijke parken van Breda. Dat gebeurt onder meer door de verbinding met het park te versterken met diverse doorzichten over en weer. Leijten: ‘Zo trekken we de sfeer van het park nadrukkelijk door in de nieuwe wijk.’

Het Diaconessengebouw blijft behouden en neemt een prominente plek in de nieuwe stadswijk in. In het gebouw worden appartementen gerealiseerd.

Om het groene, parkachtige karakter van de toekomstige wijk nog eens extra te versterken wil de ontwikkelaar een groot deel van de bestaande volwassen boomstructuren behouden. Ook komt er een groene verwijzing naar de medische geschiedenis van het plangebied. Het is namelijk de bedoeling dat de lagere beplanting in de wijk voor een belangrijk deel uit geneeskrachtige kruiden zal bestaan.

Circulaire sloop
Het ontwerp bestemmingsplan voor Park Langendijk is inmiddels gepubliceerd en BPI hoopt nog dit jaar te kunnen starten met de bouw. De voorbereidingen voor de sloop van het ziekenhuis zijn in ieder geval al in volle gang. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op circulaire sloop. Zo worden eerst alle herbruikbare elementen uit het gebouw geoogst. Zelfs het omliggende groen wordt hierbij meegenomen in een zogenaamd ‘struikroversproject’. Bij dit project mogen omwonenden struiken en ander groen uitgraven en mee naar huis nemen om daar in de tuin te zetten. Daarna volgt de verdere ontmanteling van de gebouwen en de definitieve sloop.

Volgens wethouder Tim van het Hof sluit het nieuwbouwproject in Boeimeer naadloos aan bij de Bredase ambities om een groene metropool te worden. De wethouder met Stedelijke Ontwikkeling in zijn portefeuille spreekt van ‘een mooi voorbeeld van hoe we onze Stad in een park willen inrichten’. Van het Hof roemt de verbinding tussen de wijk en het Zaartpark. ‘Groen is hier een essentieel onderdeel van het wonen. Bovendien is het bijzonder dat er grote aandacht is voor duurzaamheid, vanaf het ‘struikroven’ en het hergebruik van sloopmaterialen tot de duurzame bouw.’