Partijen ontwikkelen 600 woningen voor intensieve zorgvraag

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance, FAME Planontwikkeling en zorgorganisatie Santé Partners gaan de komende zeven jaar voor 600 ouderen zorgwoningen realiseren in de provincies Utrecht en Gelderland. De drie partijen hebben daarover afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De 600 woningen maken deel uit van het akkoord dat FAME en Syntrus Achmea vorig jaar sloten. Daarin spraken zij af de komende jaren circa 3000 woningen te ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarbij worden mensen in staat gesteld om met een contractuele scheiding van wonen en zorg zelf een eigen woonruimte in het middensegment te huren in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak aantrekkelijker.

In tien gemeenten in Utrecht en Gelderland worden concrete plannen gemaakt voor de woonconcepten. Gerrit van der Pol, senior planontwikkelaar bij FAME: “We hebben in een visietraject voorafgaand aan deze ontwikkelovereenkomst de woonconcepten volledig afgestemd op visie en identiteit van Santé Partners.” Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandelen van Santé Partners: “Wij staan ervoor dat mensen kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. En daarvoor zijn bepaalde woonconcepten nodig.”

Nederland kent de komende jaren een sterke groei van ouderen. In sommige gemeenten verdubbelt het aantal 75+’ers zelfs. Daarnaast moeten mensen langer zelfstandig blijven wonen en is er steeds meer sprake van scheiden van wonen en zorg. Hierdoor ontstaat een enorme behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. “Met langjarige beleggingen in dit segment kunnen wij voor onze klanten zowel een maatschappelijk als een passend financieel rendement realiseren”, zegt Esther Akkerman, concept ontwikkelaar Zorgvastgoed bij Syntrus Achmea.