Partnership 2.0 voor zorgoranisatie Altrecht en Strukton Worksphere

| Door IVVD

Strukton Worksphere en Altrecht tekenden het vernieuwende contract voor prestatie- en risicogestuurd beheer en onderhoud van de diverse zorglocaties van Altrecht. Professionalisering van het vastgoedbeheer, partnership en transparantie, waarbij continuïteit van de zorg voorop staat, zijn de uitgangspunten van dit contract.

Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere, en Lex de Grunt, Raad van Bestuur Altrecht (v.l.n.r.) tekenen het vernieuwende contract voor prestatie- en risicogestuurd beheer en onderhoud

Op diverse locaties in de provincie Utrecht biedt Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg, professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstig psychische problemen. Strukton Worksphere is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de gebouwen en terreinen (ca.130.000 m2 bvo) van deze zorglocaties. Het beheer- en onderhoud is van groot belang voor het veilig, gezond en duurzaam functioneren van de gebouwen en is van directe invloed op het gebruik door en de beleving van medewerkers en patiënten. Strukton Worksphere werkt al een aantal jaar met een gespecialiseerd team bij Altrecht.

“Onze regieorganisatie en het team van Strukton Worksphere raakten steeds beter op elkaar ingespeeld en waren toe aan een next level van samenwerken.”
Mariken Govaert, leidinggevende Vastgoed & Facilitair Altrecht

Vernieuwende stap
In het vernieuwende contract staat prestatie- en risicogestuurd beheer- en onderhoud centraal. Altrecht heeft veel vastgoed. Daarbij is de GGZ-markt continu in beweging en dat vraagt een enorme inspanning om die veranderingen tijdig en binnen strakke budgetten te realiseren. Altrecht kiest bewust voor Strukton Worksphere als lange termijn partner om deze uitdagingen beter te beheersen. Strukton Worksphere heeft immers niet alleen veel kennis en kunde zelf in huis, maar is ook gewend om als regisseur strak te sturen op kosten, veiligheid en kwaliteit. Adviseur HIJ5 ondersteunde Henk Steven Beernink (contractmanager Altrecht) en Karin Johannes (klantmanager Strukton Worksphere) bij het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst waarin vertrouwen en transparantie bepalende factoren zijn.

“Ik heb veel vertrouwen in de professionaliteit van de samenwerking en de wederzijdse wil hierin verder te verbeteren.”
Sjoerd IJpma, senior adviseur HIJ5

Starten met pilots
Strukton Worksphere en Altrecht hebben samen per pand, per zorgafdeling, de specifieke gebouwgebonden wensen en eisen bepaald. Hieraan wordt de uitvoering van beheer en onderhoud aangepast. Het welbevinden van patiënten en medewerkers is hierbij leidend. Ook wordt het contract gefaseerd ingevoerd, waarbij Strukton Worksphere start met twee pilotpanden. Binnen een jaar zullen alle andere locaties volgen. Op basis van de afgesproken prestaties zijn meerdere deelprojecten benoemd, bijvoorbeeld tekeningen- en documentenbeheer, energiemanagement en duurzaamheid, projectaanpak en patiëntenparticipatie.

“Panden moet je niet alleen beheren en in stand houden, vastgoed wil je steeds beter, energiezuiniger, veiliger, flexibeler en comfortabeler maken. Door samen jaarlijks de begroting te bewaken, kan Altrecht steeds professionelere huisvesting bieden die de zorg nodig heeft.”
Kees van Oosteren, regiodirecteur Noord-West/Midden van Strukton Worksphere

Als partner van Altrecht zet Strukton Worksphere al haar kennis van gebouwen en technologie in om medewerkers en cliënten een comfortabele werk- en verblijfsomgeving te bieden.