Partnership circulair inrichten UMC Utrecht & Gispen

| Door IVVD

gispen-partnership-400x250Universitair Medisch Centrum Utrecht en Gispen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee beide partijen hun circulaire ambities verwezenlijken. Gispen is per 1 april 2017 voor de komende tien jaar dé leverancier van circulaire inrichting van het UMC Utrecht. Steekwoorden hierbij zijn duurzaamheid, hoogwaardig hergebruik, verlenging van de levensduur van meubilair en het voorkomen van afval. De langdurige samenwerking stelt beide partijen in staat hun circulaire prestaties steeds verder te verbeteren.

Het UMC Utrecht heeft een stap gezet op het gebied van circulair inkopen; Gispen is innovatieleider op het gebied van circulair inrichten – van productontwerp tot en met retourstromen. Na een intensief aanbestedingstraject met de circulaire economie als uitgangspunt, koos het UMC Utrecht voor Gispen als partner en huisleverancier. Daarbij gaat het zowel om standaardmeubilair zoals diverse typen bureaus en bureaustoelen, vergadertafels- en stoelen, kasten en ladeblokken, als speciaal meubilair voor onder meer wachtkamers, spreekkamers en kantines. Gispen en het UMC Utrecht trekken langdurig samen op: het contract heeft een looptijd van vijf jaar en kan daarna nog vijf keer met een jaar worden verlengd.

Circulair meubilair
Circulariteit is het trefwoord binnen dit nieuwe partnership. Matthijs Elsing, senior business manager Zorg bij Gispen: ‘We denken mee met circulaire oplossingen voor het UMC Utrecht. We kunnen bijvoorbeeld, gebruikmakend van bestaande onderdelen van meubilair dat we in het verleden al op grote schaal leverden, nieuw meubilair ontwikkelen. Een concreet voorbeeld is de TM Doc, een werkplek voor specialisten die we samen met een aantal ziekenhuizen ontwikkelden en die volledig voldoet aan de wensen van nu, met de inzet van bestaande Gispen NEXT-onderstellen uit 1994.

Niet alleen levert Gispen nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd meubilair dat geschikt is voor een zorgomgeving. Gispen draagt ook zorg voor:
– hoogwaardig hergebruik van bestaande producten, componenten en materialen
– het ombouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies – REMADE by Gispen
– het verlengen van de levensduur van bestaand meubilair – REVIVED by Gispen

De toepassing van gezonde, niet-toxische materialen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval zijn belangrijke voorwaarden.

Partners met hetzelfde doel
Gispen werkt nauw samen met de afdeling Hergebruik van het facilitair bedrijf van het UMC Utrecht. Pieter Noorlander, Algemeen Directeur Gispen: ‘Deze afdeling binnen het ziekenhuis is er volledig op gericht om zo slim mogelijk om te gaan met oud meubilair. Alle meubels worden volledig opgebruikt. We kunnen dus wel spreken van een klant naar ons hart!’

Michiel Plancken, senior inkoper van het facilitair bedrijf: ‘Gispen presteerde goed op verschillende aspecten van onze aanbesteding. Ze hebben veel ervaring in het inrichten van ziekenhuizen. Tel daar hun CE Design Framework, circulaire ambities en bewezen vakmanschap in hergebruik bij op.’

Voor ieder meubelstuk wordt de circulaire prestatie gemeten via het Design Framework – een door Gispen in samenwerking met TNO ontwikkelde meetmethodiek.

Onderhoud, meubelmanagement en interieuradvies
Het UMC Utrecht heeft Gispen ook gevraagd om correctief onderhoud en waar nodig preventief onderhoud te verzorgen, evenals het meubelmanagement en desgewenst interieuradvies.

Lokale productie
De lokale werkgelegenheid is gebaat bij de circulaire aanpak. In plaats van grondstoffen van ver weg te halen, steken we lokaal arbeidsuren in het hergebruik van grondstoffen. Zo ontstaan opnieuw in te zetten grondstoffen en producten. Dit doen we bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plek waar de te hergebruiken grondstoffen vandaan komen om transport en daarmee CO2-uitstoot te minimaliseren. De fabriek van Gispen transformeert steeds meer van een machinaal gestuurde fabriek naar een circulair competentiecentrum, waarbij de inzet van vakmensen essentieel is.

Foto: Het contract werd ondertekend op de afdeling Hergebruik van het UMCU. Aanwezig van links naar rechts:
Michiel Plancken, sr inkoper UMCU
Marjan Mol, directeur facilitair bedrijf UMCU
Jeroen Paul van Driel, binnenhuisarchitect UMCU
Matthijs Elsing, senior business manager Gispen
Maikel Ruijs, sales manager Gispen
Pieter Noorlander, CEO Gispen
Hans van der Glind, projectleider service en onderhoud UMCU
Joep van Breukelen, inkoper UMCU
Rick Veenendaal, manager circulaire economie Gispen
Cécile van Oppen, adviseur Copper8