Passiefbouw Veldhuis Apeldoorn blijkt Parisproof

| Door IVVD

Woonzorgcomplex Veldhuis, heeft dankzij het passief concept, een zeer lage energievraag. De binnenluchtkwaliteit bleek ruim voldoende tot uitstekend.

Woonzorgcentrum Veldhuis in Apeldoorn is gebouwd volgens het passiefbouwen-principe; dat betekent dat het gebouw heel goed geïsoleerd is zodat het binnenklimaat met een minimum aan installaties en energie geregeld wordt. Eind 2019 is het opgeleverd met PassiefBouwKeur-certificaat en eind 2020 is de balans opgemaakt van het eerste gebruiksjaar.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg besteedde in een casus aandacht de resultaten. Wat is na 1 jaar te vertellen over het energiegebruik, binnenklimaat en de ervaringen in zomer en winter? Een aantal punten uit deze casus:

 • Luchkwaliteit – Het binnenklimaat en luchtkwaliteit worden continu gemonitord
  • Zo lag het CO2-gehalte het eerste jaar vrijwel steeds tussen 500 en 750 ppm. Minder dan 800 ppm wordt gezien als gezonde binnenlucht, Meer dan 1200 wordt gezien als schadelijk voor de gezondheid.
  • Andere waarden, zoals fijnstof, stikstof, lichtdruk en ozon lagen het gehele haar op het laagste risiconiveau
 • Verwarmen en koelen – Bewoners zijn over het algemeen tevreden over de binnentemperatuur.
  • De basisgedachte van een passief gebouw is dat er nauwelijks warmte nodig is voor verwarming. Het gebouw valt binnen de normen die daarvoor zijn opgesteld.
  • Het juiste gebruik is doorslaggevend voor een aangenaam binnenklimaat. Het op juiste moment openen en sluiten van de ramen is daarbij het belangrijkste. Personeel en bewoners krijgen daarom extra instructie. In de winter is dat erop gericht om warmte in de woning te houden en in de zomer om warmte buiten te houden. Op koele momenten in de zomer moeten de ramen juist open.

Het gemeten energieverbruik van het eerste gebruiksjaar (2020) is:

 • Totale elektriciteit (ingekocht plus opgewekt): 402.573 kWh
 • Vloeroppervlak: 7.537 m2 BVO
 • Gebruik per vloeroppervlak: 53,4 kWh/m2, waarvan 8 kWh/m2 uit zonnepanelen en de rest ingekocht

Met 53 kWh/m2 verbruik is het gebouw nu al Paris Proof. Het verbruik ligt ruim onder het richtverbruik van 80kWh per m2 voor ‘zorg met overnachting’ dat de Dutch Green Building Council (DGBC) heeft vastgesteld.

Download de volledige casus van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
IVVD schreef eerder over de Rondleiding nieuwe Woonzorglocatie Veldhuis in Apeldoorn