Van der Pekbuurt als eerste Amsterdamse wijk aardgasvrij

| Door IVVD

van-der-pekbuurt-400x250De Van der Pekbuurt in stadsdeel Noord wordt als eerste Amsterdamse wijk met bestaande bouw aardgasvrij gemaakt. Met behulp van een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kunnen ongeveer 2600 woningen en overig vastgoed, zoals scholen en een hotel, van het aardgas af.

De woningen in de Van der Pekbuurt zijn vooral huurwoningen en grotendeels in het bezit van woningcorporatie Ymere. Ymere is al eerder begonnen met het renoveren en aardgasvrij maken van het eerste woonblok met 38 woningen.

Overgang naar een duurzame wijk
Door de bijdrage van het ministerie hebben we de mogelijkheid om bij de overgang naar een duurzame wijk ruime aandacht te schenken aan wat dit voor de bewoners en gebruikers van de wijk gaat betekenen. De gemeente, Ymere en vastgoedpartijen werken samen aan een plan en de eerste bijeenkomst met (vertegenwoordigers van) bewoners hierover staat begin oktober gepland.

Amsterdam in 2040 aardgasvrij
In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Het college in Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 al volledig aardgasvrij te zijn. Er zijn inmiddels duurzame, betaalbare en veilige alternatieven om nieuwbouw en bestaande woningen van warmte en warm tapwater te voorzien. In Amsterdam zijn al rond de 90.000 woningen zonder aardgas. Nieuwbouwwoningen mogen sinds 1 juli 2018 niet meer aangesloten worden op het aardgasnet.

Voor bestaande woningen wordt sinds 2016 gezocht naar alternatieven voor aardgas. Het ministerie van BZK biedt hiervoor nu financiële hulp aan gemeenten.