PET flessen als grondstof in de bouw

| Door IVVD

PET-paviljoenHet PET Paviljoen in Enschede is een tijdelijk gebouw van 6 bij 30 meter gerealiseerd en beheerd door LOOS.FM Tijdelijke Monumenten. Het paviljoen informeert over duurzaamheid en milieuproblematiek en is voorzienend ten behoeve van de wijk en het wijkpark. Hieronder de documentaire over de achtergronden en de realisatie van het PET Paviljoen.

Alle huishoudens in Nederland gooien samen per jaar ruim 5 miljard kilo afval weg. Per persoon is dat ongeveer 350 kilo per jaar. De overheid verwacht dat in 2015 drie keer zoveel afval verwerkt moet worden als nu. Dat betekent dus ruim 1000 kilo per persoon per jaar.

Een groot gedeelte van dit afval wordt gered van de verbrandingsoven en wordt ingezameld. Deze ingezamelde flesjes worden tot balen van 100x100x80 cm geperst. Hierdoor zijn ze geconcentreerd en hanteerbaar.

Ons afval is handel en wordt verkocht aan landen als China en India om daar als grondstof te worden gebruikt. Elke maand vertrekken er schepen volgepakt met containers met daarin geperste balen PET-flesjes uit Rotterdam om twee maanden later in China te worden vermalen.

Het paviljoen van PET-balen doorbreekt deze cirkel en laat zien dat men de PET zelf als grondstof kan gebruiken, niet het daaruit voort gekomen halffabricaat.

Pauzelandschap
Het PET Paviljoen is gebouwd in een pauzelandschap nabij het centrum van de stad. Een pauzelandschap is een gebied, in dit geval een oud fabrieksterrein, waar met kleine tijdelijke ingrepen en activiteiten een oplossing wordt geboden voor leegstaand in de stad. Deze initiatieven komen veelal vanuit de lokale bevolking.

In de wijk Horstlanden-Veldkamp hebben deze initiatieven geleid tot een nieuw wijkpark waar ruimte is voor onder andere moestuinieren, educatie en cultuur. Het PET paviljoen speelt als “huiskamer van de buurt” een centrale rol in deze activiteiten.

Bron: Loosfm