Plan B

Het liefst gaan wij door op de oude voet, maar met het Covid-19 virus is de werke­lijkheid voor u en voor ons veranderd. Wij moesten onszelf de vraag stellen wat ons Plan B is. Hieronder brengen wij u graag daarvan op de hoogte.

Opleidingen

Afstand houden en hygiëne
Vanaf juni worden de opleidingen in aangepaste vorm aangeboden. In de zaal en tijdens pauzemomenten wordt de geldende afstand aangehouden. Op de locatie worden de geldende hygiëne maatregelen opgevolgd. IVVD keert weer terug naar de ‘normale setting’ als dat van overheidswege toegestaan wordt.

Blended learning
Vanaf september zal het opleidingen aanbod van IVVD aangevuld worden met ‘blended learning’ pakketten.


In 1990 ontwikkelde Roel Meulenbeld al opleidingen volgens het toen nieuwe Blended Learning principe. De ideale combinatie van online werken en contactmomenten. ‘Blended learning biedt ook nu in 2020 een uitstekende oplossing’, aldus Roel Meulenbeld, directeur IVVD
text

In september lanceert IVVD een eerste ‘blended learning’ pakket dat aansluit bij uw opleidings- en training wensen. ‘Het opleidingspakket wordt met volgende elementen opgebouwd:

  • E-learning: basisbegrippen, theorie en oefenmateriaal
  • Studiemateriaal / Boek
  • Live online les en persoonlijke ondersteuning
  • Inspirerend contactonderwijs

Online Masterclass

De eerste online masterclass van IVVD vond in juni plaats. De online masterclass zelf is op locatie. Vanwege de vereiste afstand zijn op locatie alleen de sprekers en moderator aanwezig. Online is het net alsof u er zelf bij bent. Op locatie is er beperkt ruimte voor een aantal deelnemers. U kunt daarvoor opteren.
U kunt voorafgaand aan en tijdens de masterclass vragen stellen. Na afloop van de masterclass kunt u alles via een persoonlijke toegangscode terugzien. Natuurlijk ontvangt u daarbij ook de presentaties en bijbehorende documentatie.

Vastgoeddagen / Congressen

De vastgoeddagen in 2020 wordt georganiseerd op een congreslocatie, waar voldoende afstand gehouden kan worden en de hygiëne maatregelen nageleefd kunnen worden. Als dat onverhoopt door een terugkeer van de lockdown toch niet mogelijk is, heeft IVVD, een online congresplatform ontwikkeld voor een bijzondere en inspirerende congreservaring.


‘Nu wij dit congresplatform aan het inrichten zijn, worden wij daar met de dag enthousiaster over. Het is in ieder geval een uitstekend alternatief als fysieke samenkomst toch onmogelijk is’, aldus Wim Fieggen, directeur IVVD
text

Op dit online congresplatform heeft u natuurlijk de mogelijkheid tot het volgen van de geprogrammeerde congresbijdragen en kunt u tussendoor in de lobby in contact treden met de sprekers en de andere deelnemers.