Plan om Havenziekenhuis om te vormen tot poliklinisch centrum

| Door IVVD

puzzelstukjesHet Havenziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis verkennen de mogelijkheid om te gaan fuseren binnen het Erasmus MC. De bedoeling is één ziekenhuisorganisatie op twee locaties. In december 2016 is de intentieovereenkomst getekend, maar de route naar de nieuwe samenwerking gaat veranderen.

Het toestemmingstraject bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal nog ruim een jaar in beslag nemen. De aanvraag voor een snellere behandeling werd door de NZa afgewezen. Men ziet de aanvraag als een verzoek tot toetreding van het IJsselland Ziekenhuis tot het Erasmus MC en de fusie met het Havenziekenhuis daarna als een vervolgstap binnen het concern.

De financiële situatie van het Havenziekenhuis vraagt echter om een oplossing op de minder lange termijn. Het Erasmus MC heeft daarom besloten de route te veranderen in een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt de aanvraag voor de toetreding tot het IJsselland tot het Erasmus MC ingediend bij de NZa en de ACM. Anderzijds werken het Erasmus MC en het Havenziekenhuis samen aan een plan om het Havenziekenhuis om te vormen tot een poliklinisch centrum, als onderdeel van de toekomstige nieuwe ziekenhuisorganisatie. Zodra bekend is hoe en wanneer dit plan vorm gaat krijgen zullen we daarover berichten.

Duurzaam en gezond Haven
In januari 2016 kreeg de directie van het Havenziekenhuis de opdracht om het profiel van Havenziekenhuis te verscherpen en een duurzaam en gezond Havenziekenhuis te ontwerpen.
In maart 2016 besloot het Erasmus MC, als aandeelhouder van het Havenziekenhuis, dat het Havenziekenhuis aan zou sluiten bij de samenwerkingsplannen tussen het Erasmus MC en het IJsselland, die in mei 2015 ontstonden. Een fusie tussen het Haven en het IJsselland binnen het Erasmus MC was het doel. Daarmee zou een substantieel deel van het financiële probleem van het Havenziekenhuis opgelost kunnen worden zonder verlies van zorg voor het concern.

Financiële problemen
Hoewel het Havenziekenhuis bij patiënten en verwijzers een sterke reputatie heeft en steeds meer patiënten het ziekenhuis weten te vinden, bleken de financiële problemen groter dan gedacht. Onder andere de relatief hoge vaste kosten behorend bij een ziekenhuis, de benodigde investeringen in vastgoed en de kleine omvang van het ziekenhuis vormen oorzaken voor rode cijfers. Ook de contracten met de zorgverzekeraars ontwikkelden zich ongunstig.

Spoedaanvraag NZa
In december werd de intentieovereenkomst tot een fusie tussen Haven en IJsselland binnen Erasmus MC ondertekend. Daarmee kon een aanvraag voor versnelde behandeling van de fusie tussen het Haven en het IJsselland binnen het Erasmus MC worden ingediend bij de NZa.
Als argument voor de versnelling werd de financiële situatie bij het Havenziekenhuis aangevoerd.
De NZa zag echter geen reden om de versnelde procedure goed te keuren, omdat het de aanvraag primair beschouwt als een verzoek tot concentratie van zorg tussen het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC concern. De fusie tussen het IJsselland en het Havenziekenhuis daarna ziet de NZa als een tweede stap binnen het Erasmus MC concern.

Lange termijn
Het reguliere traject bij de NZa en vervolgens de ACM om toestemming voor de concentratie van IJsselland en Erasmus MC aan te vragen neemt zeker een jaar in beslag en de uitkomst daarvan is niet te voorspellen. De termijn waarop het IJsselland en het Havenziekenhuis binnen het concern zouden kunnen fuseren is daarmee te ver weg, gezien de financiële omstandigheden van het Havenziekenhuis. Om die reden heeft het Erasmus MC besloten de route te veranderen en een tweesporenbeleid te gaan volgen.

Tweesporenbeleid
Enerzijds wordt de aanvraag om het IJsselland Ziekenhuis te laten toetreden tot het Erasmus MC concern ingediend bij de NZa en daarna bij de ACM. Daarbij zal de normale procedure gevolgd worden. De verwachting is dat dit traject 1 à 1,5 jaar gaat duren.
Anderzijds werken het Erasmus MC en het Havenziekenhuis samen aan een spoedige oplossing voor de financiële problemen van het Havenziekenhuis, gericht op de afbouw van het ziekenhuis naar een poliklinisch centrum. Hier wordt in 2017 mee begonnen. Het is de bedoeling dat vervolgens een fusie van het Haven met het IJsselland binnen het Erasmus MC plaatsvindt, zodra de NZa en ACM die concentratie heeft goedgekeurd . Besluitvorming over het plan van Havenziekenhuis vindt in februari 2017 plaats in afstemming met medische staf, adviesorganen en externe stakeholders.