Platform CB’23: samen naar circulaire afspraken in de bouw

| Door IVVD

f036ca09-7bfe-4655-a92f-83842dd5c03e_CB23_270x150Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Niet alleen om de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 te halen, maar ook omdat de overheid al in 2023 volledig circulair wil aanbesteden. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken. Platform CB’23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken hoe die ambities te realiseren.

Platform CB’23
Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector (Grond-, weg- en waterbouw) als in de woning- en utiliteitsbouw. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. De ambitie is om het aantal betrokken partijen zo snel mogelijk uit te breiden.

Op 3 juli was de kick-off van Platform CB’23. Circa 200 deelnemers leverden hun input in vier werksessies:
* Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders
* Paspoorten voor de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk
* Meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode
* Leernetwerk circulair inkopen: samenhang en integratie van circulair inkopen

De eerste resultaten daarvan zijn te vinden op www.platformcb23.nl.