Praktijkrichtlijn voor circulaire inrichting kantoor- en leeromgeving

| Door Odette Koldewey

De richtlijn geeft opdrachtgevers en facilitair managers handreikingen om een circulaire inrichting te realiseren van administratieve ruimten in kantoren en leeromgevingen (ook thuiswerkplekken).

De Nederlandse Praktijkrichtlijn voor het circulair inrichting van kantoren en schoolgebouwen, de NPR 8313-2, is onlangs gepubliceerd. In dit tweede deel van de richtlijn wordt toegelicht hoe je tot een circulair ontwerp kunt komen voor ruimten in kantoren en schoolgebouwen. Veel informatie in deze NPR kan ook worden gebruikt voor het inrichten van thuiswerkplekken.

De NPR 8313-2 is op 1 maart gepubliceerd door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Het document geeft opdrachtgevers en facilitair managers handreikingen om een circulaire inrichting te realiseren van administratieve ruimten in kantoren en leeromgevingen. Het doel van deze praktijkrichtlijn is om te verduidelijken wat een circulair ontwerp precies is en hoe een circulair ontwerp kan worden bereikt door het toepassen van verschillende ontwerpstrategieën.

Onderwijsmeubilair
In de nieuwe praktijkrichtlijn komen zaken als ergonomie, veiligheid, testmethoden en terminologie aan de orde. Er wordt hierbij gekeken naar allerhande zaken, van bureaustoelen en vergadertafels tot room-in-room-oplossingen en bijbehorende werkplekaccessoires. Ook is er in het document speciale aandacht voor onderwijsmeubilair. Veel van de informatie in deze praktijkrichtlijn is ook toepasbaar voor het inrichten en het gebruik van zogenoemde thuiswerkplekken.

Begrippenkader
De NPR 8313-2 is onderdeel van een reeks die uit drie onderdelen bestaat. Eerder, in 2021, kwam het eerste deel van de praktijkrichtlijn uit. Dit document bestaat uit 74 definities van begrippen rondom circulariteit die kort zijn uitgelegd. Hiermee biedt NEN opdrachtgevers, producenten en leveranciers een eenduidig begrippenkader. Het derde deel van de NPR 8313 is momenteel in ontwikkeling en wordt in 2023 gepubliceerd. Dit deel gaat in op mogelijke meetmethodes voor circulariteit.

De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut verduidelijkt dat de praktijkrichtlijn geen NEN-norm is, maar een informatieve richtlijn zonder dat daar een normatief karakter aan gegeven mag worden. Toch is de richtlijn volgens het instituut een belangrijk handvat om inrichtingen meer circulair te ontwerpen.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kijk op www.nen.nl