Pre-mantelzorgwoningen nu mogelijk in Nijkerk

| Door IVVD

Nijkerk wil meewerken aan pré-mantelzorgwoningen waar (nog) geen vergunningsvrije mantelzorgwoning gerealiseerd kan worden, maar waar bewoning door een zorgvraag al wel gewenst is.

De mogelijkheden voor de bouw van pre-mantelzorgwoningen binnen de gemeente Nijkerk wordt uitgebreid. Dit als gevolg van een motie van het CDA die unaniem door de raad is aangenomen. Het gaat vooral om woningen in situaties waar de zorg is gewenst. Dit bericht de website StadNijkerk.nl

De gemeente Nijkerk wil meewerken aan pré-mantelzorgwoningen in situaties waar (nog) geen vergunningsvrije mantelzorgwoning gerealiseerd kan worden, maar waar bewoning door een zorgvraag al wel gewenst is.

Meer voor elkaar zorgen
Ouder worden vraagt niet altijd direct om intensieve zorg, maar vaak wel om directe zorg. Er is besloten om een beleidsregel op te stellen om ruimere mogelijkheden te bieden. ,,Wij willen dit mogelijk maken, omdat er wordt verwacht dat we meer voor elkaar gaan zorgen en dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Met deze beleidsregel worden voorwaarden vastgelegd op basis waarvan wij als gemeente meewerken aan verzoeken voor pré-mantelzorgwoningen”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

Leeftijdsgrens 70 jaar
Voor pre-mantelzorgwoningen is geen noodzaak aanwezig voor de aanwezigheid van intensieve zorg of ondersteuning. De enige eis is dat iemand minimaal 70 jaar oud moet zijn. Een zorgindicatie is niet nodig. Voor aanvragen onder de 70 jaar kan eventueel door de gemeente een hardheidsclausule worden toegepast. Dit in situaties als er zicht bestaat op het ontstaan van een intensieve zorgrelatie binnen een termijn van tien jaar.