Prestatieafspraken gaan steeds meer over duurzaamheid en welzijn, wonen en zorg

| Door IVVD

Ieder jaar maken we prestatieafspraken. Dit zijn afspraken over hoe we zorgen dat wonen betaalbaar blijft, hoe we zorgen voor voldoende beschikbare woningen en wat onze plannen zijn voor nieuwbouw en herstructurering. Deze afspraken maken we met onze gemeenten, collega woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging. Voordat deze afspraken op papier staan, gaan we met alle partijen in gesprek. En steeds meer gaat het in deze gesprekken niet alleen over voldoende, beschikbare en betaalbare woningen, maar ook over duurzaamheidsambities. En het thema wonen, welzijn en zorg, een terrein waarop de partijen elkaar steeds meer weten te vinden.

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen
Bothilde Buma, directeur- bestuurder van Woonservice, is blij met deze ontwikkeling. Zij is van mening dat vanwege thema’s als vergrijzing en zorgvragen in de samenleving we nog veel meer moeten samenwerken met gemeenten en zorginstellingen. “Onze huurders gaan daar niet direct iets van merken. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. En we willen zoveel mogelijk faciliteren dat ouderen in de eigen woning of woonomgeving kunnen blijven wonen. Intensieve samenwerking tussen de partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg is dan een voorwaarde.”

Het belang van de huurder inbrengen
Ientse van der Sluis, voorzitter van huurdersvereniging Samen Sterk is nauw betrokken bij de prestatieafspraken van Woonservice in de verschillende gemeenten. “Het is van groot belang dat de huurdersorganisatie partner is bij de prestatieafspraken. Samen Sterk is in de overleggen met de gemeenten en Woonservice actief deelnemer en kan daardoor het belang van de huurders ook direct bij overleggen met wethouders en medewerkers van gemeenten inbrengen.”

Wilt u weten welke prestatieafspraken Woonservice met de gemeenten, collega corporaties en huurdersvereniging Samen Sterk gemaakt hebben? Klik hier voor alle documenten.