Prestatieafspraken: meer goedkope sociale huurwoningen

| Door IVVD

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft afspraken gemaakt over huurwoningen: de ‘prestatieafspraken’. In de afspraken staat hoe de woningcorporaties meewerken aan de gemeentelijke Woonvisie. Wethouder Willem Joustra, Wouter Gerritse (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede), Monique van den Hoek (Huurdersbelangenvereniging Krommerijn) tekenden de afspraken.

Ondertekening prestatieafspraken, v.l.n.r.: Wouter Gerritse (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede), Monique van den Hoek (Huurdersbelangenvereniging Krommerijn) en wethouder Willem Joustra.

Afspraken over passende huurwoningen, woonwagenstandplaatsen en duurzaamheid
In het verleden zijn te weinig huurwoningen voor inwoners met een laag inkomen gebouwd. Wijk bij Duurstede heeft veel sociale huurwoningen, maar heel weinig goedkope sociale huur. Hierdoor kunnen inwoners met een laag inkomen moeilijk een woning vinden die bij hen past. Zo’n 300 huishoudens in sociale huur hebben een hoog inkomen. Doorstroming blijkt een uiterst moeizaam proces. Bewoners van goedkope huurwoningen hebben weinig reden om naar een andere woning gaan. Er komen weinig woningen vrij voor andere woningzoekenden. Bouwen voor lage huur is de oplossing.

Bij nieuwbouw is de keuze voor duurzame woningen simpel. Woningstichtingen kunnen de dure huizen die ze nu hebben verkopen. Daarvoor in de plaats bouwen ze goedkope duurzame woningen. Het Energieloket blijft bestaan. Huurders krijgen daar adviezen hoe ze hun huurwoning duurzaam kunnen maken. Een groep deskundigen van o.a. Viveste, de EWEC en de gemeente geven die adviezen.

Wethouder over de plannen voor 2020
Wethouder Willem Joustra: ‘Onze huurwoningvoorraad klopt niet met het gemiddelde inkomen van de inwoners. Van de hele woonregio heeft Wijk bij Duurstede het kleinste aandeel goedkope sociale huur en het meest dure sociale huur. Corporaties nemen in hun plannen nu meer goedkope woningen op. Nog lang niet zoveel als zou moeten om de zaak recht te trekken, maar het is een begin. ’